Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

Beboermøte Åsheim borettslag 04.05.2022 kl. 19:30

 • Flaggheising

Ny rutine, borettslaget går inn for en flaggansvarlig for alle 3 gater. Som flaggansvarlig blir Tom Aune, Bekkasinvegen 41 C, mobil 91189790. For de som ønsker at flagget heises ved spesielle anledninger, som konfirmasjon, kan de kontakte Tom Aune. Dersom det ikke oppnås kontakt, kan styret kontaktes.

 • Orientering om Plussplan

TOBB bistår styret med planlegging av vedlikehold/rehabilitering og kostnader knyttet til dette. Legges inn i en 10 års plan som styret har å gå etter.

 • Papiravfall

Reklame og annen papiravfall skal IKKE kastes på gulvet ved postkassene men bringes til container beregnet for dette. Container er plassert ved parkeringsplassene.

 • Fellesboder

Alt som lagres i fellesboder/tidligere kjølerom/sykkelboder skal merkes med navn/leilighet. Ting som skal kastes skal IKKE lagres i fellesrom men benytte container som blir satt ut i borettslaget månedlig. Samme gjelder i garasjeanleggene.

 • Telenoravtalen

Styret skal reforhandle avtalen med Telenor i forhold leveransen. Bl.a. vil det bli vurdert å legge fiber i hele borettslaget. Flere leverandører vil bli kontaktet og vurdert.

 • Skjerming mot Lisbet Nypans veg

Styret informerte om at borettslaget har mottatt pris for jordvoll, gjerde o.l. Styret har også vært i kontakt med kommunen. Det er foretatt støymåling. Ting vil fortsatt skje i forhold til trafikken på Lisbet Nypans veg. Beboer foreslår at styret sender forslag til kommunen om nedsatt fartsgrense.

 • Bom på gangveiene mellom borettslagene

Styrene i Åsheim borettslag og Oustmyra borettslag er blitt enig om at man inntil videre ikke setter opp nye bommer.

 • Tillitsvalgmøte

Det blir avholdt møte for tillitsvalgte i løpet av mai

 • Kontakt med SKU

Beboere synes SKU kan være mer imøtekommende når beboer tar kontakt.

 • Renhold av utvendig områder

Ønske fra beboer at det blir bedre renhold av gatestrengene slik at en unngår at det gror ugress ved plattinger og boder. Ønske fra beboer at serviceavtalen med SKU blir lagt tilgjengelig for beboerne på borettslagets nettside.

 • Gjenbruksmarked

Stine Skjervø orienterte om gjenbruksmarked i borettslaget i løpet av juni, mulig 18.juni. Her kan man selge brukte klær o.l. Evt. selge kaker e.l. De som har lyst å delta kan ta kontakt med Stine.

Beboermøte avsluttet kl. 20:30

Referent: Tom Aune