Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

Velkommen til Åsheim Borettslag

 

Velkommen som nyinnflyttet i Åsheim Borettslag. Borettslaget har vedtekter og andre
husordensregler som regulerer hva man som beboer har lov til og hva man ikke har lov til. Dette og
mye annen informasjon finner du på borettslagets vedtekter. De viktigste punktene har vi gjengitt i
denne informasjonsfolderen.

Borettslaget er delt inn i flere «tun», der hvert tun har utnevnt en eller flere tunkontakter.
Tunkontakten har ansvar for orden og trivsel i tunet, men er ikke noe klageorgan. Er du misfornøyd
med noe, så ta kontakt med styret i borettslaget.
Tunkontakten vil ta kontakt med nyinnflyttede beboere kort tid etter overtakelse for å vise deg rundt
og fortelle om fasiliteter som kjølerom og vaskeri og om forpliktelser i forhold til fellesvask og det å
holde orden.

Dette skal følge leiligheten ved overtakelse
Som en hovedregel skal alt som er fastmontert følge leiligheten. Med bakgrunn i borettslagets
avtaler og andre forpliktelser, så skal også følgende løsøre følge leiligheten. Dersom noe av dette
mangler, ta kontakt med selger eller megler.

 • 1 stk. Håndholdt brannslukningsapparat, 6kg. Dette blir byttet hvert 10. år.
 • 3 stk. Røykvarsler, dersom du bor i rekkehus eller 2-roms leilighet (de øvrige leilighetene har
  sentralt brannvarslingsanlegg)
 • 1 stk. TV-dekoder, type (ADB 5743) med opptaksmulighet og T-We
 • 1 stk. Trådløs bredbåndsruter, type ZyXEL P8702N, merket «Telenor»
 • 1 stk. Rød boks for spesialavfall fra Trondheim Kommune
 • Heftet «Vedlikehold og Ansvar», utgitt av TOBB i 2015

Boligbyggelaget TOBB
Åsheim Borettslag er tilknyttet Boligbyggelaget TOBB og nyter derfor godt av de avtaler TOBB gjør på
medlemslagenes vegne.

Servicesentralen Kattem UST
Åsheim Borettslag eier sammen med de 5 andre borettslagene på Kattem, Servicesentralen Kattem
UST (SKU). SKU har ansvar for drifts og vaktmester-tjenester i borettslaget.
SKU har kontorer i Uståsen 4, nabobygget til Coop Kattem. De holder åpent hver dag fra kl. 7 – 15 og
nås på telefon 72 59 42 60.

Postkasse/ringeapparat
I Åsheim Borettslag er postkassene samlet på et antall utleveringspunkt. For å få en mest mulig
enhetlig merking/utforming på postkasse-etikettene, har SKU utformet en egen mal for dette.

Dersom du bor i 2-roms leilighet eller leilighet med fellesoppgang, har du ringe-apparat med
fjernstyrt døråpner. SKU har også mal for merking av ringe-apparatet.

Som nyinnflyttet i Åsheim Borettslag bør du derfor snarest ta kontakt med SKU og oppgi hvordan du
ønsker at din postkasse/ringeapparat skal merkes.

Forsikring
Borettslaget har fullverdi bygningsforsikring gjennom TOBB forsikring. Dette dekker skader på
bygningsmassen, også vegger og gulv inne i hver enkelt leilighet.

Som beboer må du imidlertid tegne egen innboforsikring gjennom ditt eget forsikrings-selskap.
Innboforsikringen vil dekke innbo og løsøre, som f.eks. møbler og klær.

Strøm
Netteier for strømnettet på Kattem er TrønderEnergi Nett. Du må derfor kontakte TrønderEnergi
Nett for å få opprettet avtale om strømleveranse til din leilighet.

I Norge kan man imidlertid kjøpe selve strømmen fra en hvilken som helst kraftleverandør, uavhengig
av hvilken netteier som leverer strømmen hjem til deg.
TOBB har forhandlet fram en gunstig avtale med kraftleverandøren TrønderEnergi Kraft som vi
beboere i TOBB-tilknyttede borettslag har tilgang til.

Felleskostnader
Felleskostnadene forfaller den 1. i hver måned og betales til TOBB. Felleskostnadene består av
følgende hovedposter:

 • Renter og avdrag
 • Drift og vedlikehold
 • Fjernvarme
 • Internett/Kabel-TV

Brannvern
Alle leiligheter i blokk er utstyrt med felles brannvarslingssystem. Sentralen for dette
systemet står plassert ved fellesinngangen til den aktuelle blokka. Dersom du bor i en leilighet med
brannvarslingssystem så må du gjøre deg kjent med hvordan dette systemet fungerer.
Branndetektorene i taket er koblet til felles-anlegget og må ikke røres.
Dersom du bor i rekkehus eller en 2-roms leilighet, så har du ikke brannvarslingsanlegg. Du har i
stedet en røykvarsler som normalt er montert utenfor soverommene.

Garasje / parkering
Alle leilighetene i Åsheim Borettslag har en egen parkeringsplass i parkeringskjeller.
Det er i tillegg avsatt plasser for MC/Scooter. Mer informasjon om ekstra plasser og søknad om dette,
finnes på borettslagets hjemmesider.

Garasjeportene i Åsheim Borettslag er nå GSM-styrt og åpnes ved at man ringer et angitt
telefonnummer. Ta kontakt med SKU for å få registrert at ditt telefonnummer skal kunne åpne din
garasjeport.

Dersom du har El-Bil, er det mulig å få montert ladekontakt ved din garasjeplass. Se borettslagets
hjemmeside for mer informasjon og søknadsskjema.

Stoppekraner
Dersom du får vannlekkasje er det viktig å raskt få stengt vannet. Gjør deg derfor kjent med hvor
stoppekranene for din leilighet er. De kan være i kjelleren eller i garasjen. I en del rekkehus befinner
faktisk stoppekranen seg i naboens leilighet.
Dersom du er usikker på hvor dine stoppekraner er, så ta kontakt med SKU.

Nøkler og hjelp til innlåsing
Flere nøkler
Borettslaget har nøkkel-system som gjør at man kan benytte samme nøkkel for å komme inn på flere
områder. Man kan derfor ikke gå til en vanlig butikk og få kopiert opp flere nøkler.

Dersom du har behov for flere nøkler til din leilighet kan dette bestilles via TOBB sine hjemmesider.

Innlåsing
Dersom du har låst deg ute eller har behov for assistanse til å komme inn i din leilighet, så har
borettslaget gjennom TOBB, avtale med NOKAS. NOKAS har hovednøkkel og assistanse kan bestilles
ved å ringe 916 45 956. Gebyret for innlåsingsassistanse er p.t. 500,- + mva.

TV/Internett
Åsheim borettslag har inngått kollektiv avtale med Telenor om leveranse av Kabel-TV og
internett til alle leilighetene.

Avtalen innbefatter kabel-TV med opptaksdekoder og Telenors Grunnpakke, samt 100Mb/s
bredbåndstilkobling inkl. trådløs ruter.

Ta kontakt med Telenor på telefon 915 09000 for å få opprettet avtale på ditt navn slik at du kan få
mulighet bl.a. til å velge dine selv-valgte kanaler i Grunnpakken.
Telenor vil også være behjelpelig dersom du ønsker å inngå avtale om flere TV-pakker, T-We
eller raskere bredbånd.

Husdyr
Det er tillatt med husdyr i Åsheim Borettslag. Eier av husdyr er imidlertid ansvarlig for at dyreholdet
ikke er til sjenanse for naboene.

Husdyr må registreres. Regler for husdyrhold og registreringsskjema finnes på borettslagets
hjemmesider.

Skadedyr
Det finnes skadedyr i området og borettslaget har avtale med Anticimex for bekjemping av disse.
Dersom du får skadedyr inn i din leilighet, så kontakt Anticimex på telefon 815 48 250.
Styret oppfordrer alle beboere til å ikke tømme mat og fett i vasken da dette er god føde for rottene.

Styrekontor
Borettslaget har et selskapslokale ( styrekontor ) med plass til ca. 50 gjester. Dette kan leies av
beboere i Åsheim Borettslag.

Avfall
Det praktiseres kildesortering i Trondheim Kommune. I borettslaget er det nedgravde løsninger for
plast- og rest-avfall. Det finnes nedkast for dette en rekke steder rundt omkring i borettslaget.
Avfallet legges i plastpose som skal knyttes før de legges i nedkastet. Ikke gjør posene større enn at
de lett kan puttes inn i åpningen.

Papp og papir-avfall legges i kontainere som er plassert ved innkjøring til Myrsnipeveien og
Bekkasinveien.

Legg farlig avfall i den røde boksen som Trondheim kommune tømmer på nærmere annonserte tidspunkt.

Det settes også jevnlig ut en større kontainer rundt omkring i borettslaget der det er anledning til å
kaste større ting. Kast ikke miljø eller farlig avfall i denne kontaineren

Andre vedtak
Parabolantenne
Det er ikke tillatt å oppføre egen parabolantenne i borettslaget .

Ventillasjon
Det er ikke tillatt å montere kjøkkenventilator med motor, da det skaper ubalanse i ventilasjonssystemet.