Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Åsheim Borettslag
Tid: tirsdag 04.05.2021 kl. 18:00
Sted: Storstua i Kattem Borettslag, Rødstilkvegen.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:
Valgt ble: Johan Børge Sylte

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:
Valgt ble: Tom Aune

1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:
Valgt ble: Åse Brit Worseth

1.4 Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

Vedtak:
Antall andelseiere med stemmerett: 22
Antall fullmakter: 1
Totalt stemmeberettigede: 23

1.5 Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

Vedtak:
Bemerkninger til innkallingen: Ingen
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

 

2. Årsoppgjør for 2020

2.1 Godkjennelse av regnskap

Vedtak:
Regnskapet ble godkjent.

2.2 Disponering av resultat

Vedtak:
Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.

2.3 Revisjonsberetning

Vedtak:
Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

 

3. Styrets årsmelding for 2020

Vedtak:

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

 

4. Godtgjørelse til styret for perioden 2020-2021

Vedtak:

Styrehonorar for perioden 2020-2021 ble fastsatt til kr: 275 000,-.

 

5.1    2 styremedlemmer for 2 år

På valg: Tone Frandsen Jevnaker og Ann Jeanette Westrum

Vedtak:
Valgt som styremedlem for 2 år ble:
Tone Frandsen Jevnaker Anne Jeanette Westrum

 

5.2    3 varamedlemmer for 1 år

På valg: Rune Eilertsen, Stine Fossum og Latifa Nasser

Vedtak:
Valgt som varamedlemmer for 1 år ble:
Stine K Skjærvø, Latifa Nasser og Rune Eilertsen

5.3 Valgkomite for 1 år

På valg: Geir Børmark, John Olav Johansen og Camilla Viktoria Aspen Røstum

Vedtak:
Valgt som valgkomite for 1 år ble:
John Olav Johansen, Camilla Viktoria Aspen Røstum og Geir Børmark.

5.4   3 delegerte m/varamedlemmer til TOBBs generalforsamling

På valg: Johan Børe Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum og Tone Frandsen (vara)

Vedtak:
Valgt som delegert til TOBBs generalforsamling ble:
Johan Børge Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund og Ann Jeanette Westrum.

Valgt som vara for delegert til TOBBs generalforsamling ble:
Tone Frandsen.

 

Møtet hevet kl. 19:05.

Johan Børge Sylte
Møteleder

Åse Brit Worseth
Protokollvitne