Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 07.03.2022

J.nr.: 2022008568

Referat fra styremøte 02.03.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker og Latifa Nasser.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 26.01.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets nettside: https://asheimbrl.no/ For beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 11/2022 Orienteringssaker.

Fjernvarmeforbruk tom. januar 2022: – kr. 144 038,-, under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 12/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som nye andelseiere i Bekkasinvegen 15.

Vedtak: Nye andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

 

Sak 13/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Rugdevegen 53.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

 

Sak 14/2022 Ny klage på støy Ref. sak 92/2021.

Vedtak: Påklagede andelseier er tilskrevet og tilsvaret fra klagemotpart er gjennomgått. Styret tar dette til etterretning.

Sak 15/2022 Årlig HMS kontroll er gjennomført i borettslaget.

Vedtak: Den praktiske gjennomføring av HMS-arbeide ble vurdert. Følgende forhold ble gjennomgått: Behov for endringer i HMS-systemet, vurdering av endringer i risiko, oppfølging av registrerte avvik/tiltak, oppfølging av valgte HMS-aktiviteter og status for Bevar-HMS. Konklusjon: Ingen anmerkninger.

Sak 16/2022 Gjennomgang av Regnskapsrapport pr. 28. februar 2022.

Vedtak: Regnskapet er i henhold til budsjett.

Sak 17/2022 Brannverngjennomgang i borettslaget.

Vedtak: Registrert avvik blir fulgt opp av styret i forhold til brannvern, grunnet hensetning av gjenstander og rot i ganger og rømningsveier.

Sak 18/2022 Tomgang garasjer – protokollføring.

Vedtak: Oppstilling av belastet tomgang gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 19/2022 Søknad om anskaffelse av ekstra vaskemaskin i Rugdevegen 21.

Vedtak: Styret vil ta en gjennomgang av alle vaskerom i løpet av 2022 i forhold til bruk og behov for antall maskiner.

Sak 20/2022 Eventuelt:

Flaggansvarlig: De som ønsker å være flaggansvarlig bes ta kontakt med styret.

Neste styremøte: Onsdag 23. mars kl. 17:00

Åsheim Borettslag

Styret