Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 09.12.2019

J.nr.: 2019062875

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 6. DESEMBER 2019

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker og Stine Fossum.

Fravær: Rune Schevik og Per Morten Forfot

Gjennomgang av referat /saker fra styremøtene 23. og 30. oktober 2019.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside. https://asheimbrl.no/

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sak 98/2019 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Fjernvarmeforbruk tom. oktober 2019: – kr. 247 391,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 99/2019 Klage på dyrehold.

Vedtak: Styret har sendt brev til påklagede.

Sak 100/2019 Nye regler for korttidsutleie av boligen. Nye regler innebærer at andelseier kan leie ut sin bolig i inntil 30 dager per år, uten styrets samtykke.

Vedtak: Tatt til etterretning. Borettslaget inntar den nye regelen i vedtektene på den ordinære generalforsamlingen i 2020.

Sak 101/2019 Vedrørende avslag på søknad om forhåndsgodkjenning av ny leietaker. Ref. sak nr. 88/2019.

Vedtak: Saken tas til etterretning og ønsker nye beboere velkommen til borettslaget.

Sak 102/2019 Opparbeidelse av ladestasjoner i garasjeanleggene. Ref. sak 94 og 96/2019

Vedtak: Styret har signert avtale med OHMIA Charging for levering av ladestasjoner for elbiler. Det vil bli bygget ny infrastruktur/trafo, der det er nødvendig, for å sikre tilstrekkelig effekt. Det blir ingen etableringskostnader for borettslaget. Oppstart av arbeidet er anslått til månedsskifte januar/februar 2020. Det blir sendt ut skriv med mer informasjon samt bestillingsskjema for beboere i begynnelsen av januar.

Sak 103/2019 Vedrørende serviceavtale med Winns Energisystem.

Vedtak: Styret har signert en utvidet service – og garantiavtale med Winns Energisystem, som har levert varmepumpen til borettslaget.

Sak 104/2019 Nytt låsesystem i borettslaget

Vedtak: Styret går inn for nytt låssystem – Iloq S5. Systemet har en programmert nøkkel og SKU vil drifte dette. Det vil si at borettslaget vil få reduserte utgifter i forbindelse med vedlikehold av systemet. Noen av dørene til garasjeanleggene må også byttes. Det er i vurderingen av nytt låsesystem innhentet flere tilbud. Viser til sak 80/2019.

Sak 105/2019 Eventuelt:

I forbindelse med arbeid som skal utføres av eksterne inne i leiligheter og hvor det er nødvendig med fullmakt, bør varsel gis beboer i god tid før man skal inn.


Neste styremøte: mandag 13. januar kl. 18:00

STYRET ØNSKER BEBOERENE I ÅSHEIM BORETTSLAG
EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR.

Åsheim Borettslag

Styret