Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

 

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 07.12.2020

J.nr.: 2020062108

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 04.12.2020

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune og
Tone Frandsen Jevnaker,

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 21. oktober 2020.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside:

https://asheimbrl.no/

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 99/2020 Orienteringssaker.

  • Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.
  • Fjernvarmeforbruk tom. oktober 2020: kr. 1 267 629,- under budsjett.
  • Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 100/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier i Rugdevegen 30.

Vedtak: Ny andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 101/2020 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden godkjennes iht. søknadsskjema.

Sak 102/2020 Søknad om forhåndskjenning av ny andelseier i Rugdevegen 62.

Vedtak: Ny andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 103/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier i Bekkasinvegen 41E.

Vedtak: Ny andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 104/2020 Søknad om tidsur i vaskerom i Myrsnipevegen 17.

Vedtak: Styret tar kontakt med Servicesentralen for montering av tidsur.

Sak 105/2020 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden innvilges iht. søknadsskjema.

Sak 106/2020 Søknad om kattehold, innekatt.

Vedtak: Søknaden innvilges iht. søknadsskjema.

Sak 107/2020 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden godkjennes iht. søknadsskjema.

Sak 108/2020 Gjennomgang av regnskapsrapport pr. 30.11.2020.

Vedtak: Regnskapet pr. 30.11.2020 er tilfredsstillende. Likviditeten er god.

Sak 109/2020 Gjennomgang av elektrisk anlegg i fellesareal i borettslaget

Det er avdekket noen feil på anleggene. Lys i garasjeanleggene er gamle og må byttes. I tillegg må tak og vegger spyles og males. Estimert vil dette koste ca. 1 million for alle 3 garasjeanleggene.

Vedtak: Styret vil innhente priser/anbud.

Sak 110/2020 Referat fra tillitsvalgtmøte 25.11.2020

Vedtak: Referat gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 111/2020 Eventuelt:

  • Styret har fått henvendelse fra beboer vedrørende smittevern. Spesielt i forbindelse med dører inn til garasjeanlegg og snor for åpning av garasjeport fra innsiden. Styret oppfordrer alle til å benytte mobil ved åpning av garasjeport også ved utkjøring. I tillegg oppfordres alle til selv å ivareta smittevern ved bruk av engangshansker og håndsprit.

 

  • Referater fra styremøter i borettslaget vil fra og med januar 2021 bli lagt ut på borettslagets hjemmeside www.asheimbrl.no i stedet for utdeling på papir.
    De av beboerne som fortsatt ønsker å få referatet på papir, kan få ordnet dette ved henvendelse til styret.

 

Neste styremøte: onsdag 27. januar 2021 kl. 17:30.

Åsheim Borettslag

Styret

STYRET ØNSKER BEBOERENE I ÅSHEIM BORETTSLAG
EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR.