Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref

Vår ref

GS\-

J.nr.: 2022047277

Trondheim, 10.11.2022

REFERAT FRA STYREMØTE 08.11.2022

Til stede:

Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Stine Skjærvø, og Tone Frandsen Jevnaker

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/.

Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 88/2022 Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2023.

Vedtak: Styret har gjennomgått og godkjent forslag til budsjett for 2023.

Vedlagt følger varsel om endring av felleskostnadene fra 01.01.2023.

Neste styremøte 25.11.2022

Åsheim Borettslag

Styret