Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 11.06.2020

J.nr.: 2020029024

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 10.06.2020

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,

Tone Frandsen Jevnaker, Rune Schevik, Stine Fossum og Per Morten Forfot.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 19. mai 2020.

Sak 27/2020 Søknad om støy- og støvskjerming mot Lisbeth Nypans vei

Vedtak: Styret har hatt møte med Rojo Arkitekter som vil utforme og sende brev til kommunen.

Sak 38/2020 Vedr. planting av trær bak parkeringsplassen Myrsnipevegen 2 – 28, samt ønske om plantekasser ved hovedinngangene.

Vedtak: Styret går inn for å beplante mellom Kattemskogen og P-plassen med trær, japansk rogn. Disse skal være allergisnille. Blomsterkasse ved fellesinngangene er utplassert.

Sak 40/2020 Søknad om hundehold.

Saken er under behandling.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside.

https://asheimbrl.no/

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 47/2020 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Fjernvarmeforbruk tom mai2020: – kr.724 833,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 48/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier.

Vedtak: Andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

 

Sak 49/2020 Gjennomgang av Regnskapsrapport pr. 31.05.2020.

Regnskapet er tilfredsstillende med et resultat på ca. 2,7 mill. mot budsjett 1,9 mill. Ligger godt an i forhold til vedlikehold.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 50/2020 Rapport fra Anticimex.

Vedtak: Virksomheten er grønn fordi: Ingen kritisk avvik er observert. God kontroll og orden på avviksbehandling.

Sak 51/2020 Klage på støy ved bruk av trampoline langt over kveld/nattetimer.

Vedtak: Styret har vært i kontakt med påklagede som vil overholde borettslagets regler for ro og orden.

Sak 52/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av nye andelseiere.

Vedtak: Andelseiere godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 53/2020 Søknad om forlengelse av uteområdet,

Vedtak: Styret tar kontakt med søker.

Sak 54/2020 Søknad om hundehold.

Vedtak: Styret ber om ny søknad når søker har avklart type hunderase.

Sak 55/2020 Søknad om inngjerding av hageparti.

Vedtak: Styret tar kontakt med søker.

Sak 56/2020 Søknad om leie av garasjeplass for MC-sykkel.

Vedtak: Søker får tildelt MC-plass nr. 20 i Rugdevegen.

Sak 57/2020 Eventuelt:

Styret har mottatt noen klager vedrørende nye låser. Styret gjør oppmerksom på at nøkkel må føres rolig inn i låsen for at nøkkel skal bli registrert.

I forbindelse med ladeplasser i garasjeanleggene har Ohmia tilbud om at det er fri tilknytningsavgift dersom avtale inngås innen 01.07.2020.

Styret har mottatt noen klager i forbindelse med røyklukt. Styret oppfordrer de som røyker å ta hensyn til beboerne i borettslaget og unngår røyking under andres soveromsvindu.

Styret har mottatt ønske om hageslange ved fellesinnganger. Styret vil ikke gå til innkjøp av hageslanger og oppfordrer beboere til å inngå egen/felles innkjøp dersom det er ønskelig med hageslange.

Minner om generalforsamling/årsmøte onsdag 17. juni kl. 18:00 i Storstua ved Kattem Borettslag.

Åsheim Borettslag

Styret