Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 14.05.2024

Organisasjon: Åsheim Borettslag

Dato: 14.05.2024 kl. 17.30
Sted:

 

Styrekontoret i Rugdevegen 29
Til stede:

 

Johan Henry Eide, leder, møteleder

Helene Linmo, styremedlem

Kim Sterten, styremedlem

Tom Aune, styremedlem

Tone Frandsen Jevnaker, styremedlem

Latifa Nasser, varamedlem

Linda Elisabeth Eriksen, varamedlem

Rune Madtzog Schevik, varamedlem

Sak 32/24

 

Konstituering av nytt styre etter generalforsamlingen 29.04.2024
Leder: Johan Henry Eide
Nestleder: Tom Aune
Sekretær: Kim Sterten
 

 

Styremedlemmer: Tone Frandsen Jevnaker og Helene Linmo

Vara: Linda Elisabeth Eriksen, Latifa Nasser og

Rune Madtzog Schevik

Utleie styrekontoret: Helene Linmo
 

 

Flaggansvarlig: Tom Aune
Komiteer:

 

Byggteknisk vedlikehold og materialansvarlig:
Johan Henry Eide
Helen Linmo
 

 

Rune Madtzog Schevik

Uteområde og trivsel:

Helene Linmo

Kim Sterten

Latifa Nasser

 

Kontakt med tillitsvalgte: Tone Frandsen Jevnaker

Helen Linmo

Linda Elisabeth Eriksen

 

Garasjeanlegg/parkering: Johan Henry Eide
Tom Aune
 

 

Tone Frandsen Jevnaker
Fellesareal og renhold:
Tom Aune
Tone Frandsen Jevnaker
Linda Elisabeth Eriksen

 

Styrekontor:

Helene Linmo

Johan Henry Eide

Kim Sterten

 

Ansvarlig jubileumskomite

Tom Aune

 

Vedtak: Godkjent.

 

 

Neste styremøte: 11.06.2024

 

 

Åsheim Borettslag

Styret

 

 

 

 

 

 

 

Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/. Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.