Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 16.11.2021

J.nr.: 2021050359

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 15.11.2021
Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune og

Latifa Nasser.

Fravær: Tone Frandsen Jevnaker

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 22.09.21.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside:
https://asheimbrl.no/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 83/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. september 2021: kr 209 842,-, under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 84/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Bekkasinvegen 22 F.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 85/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som nye andelseiere i Bekkasinvegen 11.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til ny bolig i borettslaget.

Sak 86/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Bekkasinvegen 29 B.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 87/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Rugdevegen 31 D.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 88/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 18.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 89/2021 Budsjett 2022.

Vedtak: Gjennomgått og sendt til signering.

Sak 90/2021 Søknad om å klippe toppene på grantrær mot Lisbeths Nypans veg.

Vedtak: Saken utsettes til våren 2022.

Sak 91/2021 Klage på støy og rot

Vedtak: Påklagede andelseier er tilskrevet.

Sak 92/2021 Klage på støy

Vedtak: Påklagede andelseier er tilskrevet.

Sak 93/2021 Eventuelt:

  • Arbeidene i garasjeanleggene er nå ferdig, og styret oppfordrer alle beboere til å benytte garasjeplass for å frigjøre parkeringsplasser ute.
    Det er ikke tillatt å parkere inne i borettslagets område foruten nødvendig bringe- og hentetjenester.
  • Styret har mottatt søknad om fjernkontroll for bruk til bom for innkjøring til borettslaget fra en drosjesjåfør. Søknaden avslås.

Neste styremøte: onsdag 15. desember kl. 18:00.

Åsheim Borettslag

Styret