Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 16.12.2021

J.nr.: 2021054449

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 15.12.2021
Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune og

Tone Frandsen Jevnaker.

Fravær: Rune Eilertsen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 15.11.21.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside:
https://asheimbrl.no/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 94/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. november 2021: kr. 310 420,-, under budsjett. Orientering fra styremøte SKU 25.11.2021. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering

Sak 95/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som nye andelseiere i Myrsnipevegen 22 I.

Vedtak: Nye andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 96/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Rugdevegen 31 C.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 97/2021 Gjennomgang av Regnskapsrapport pr. 30. november 2021.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 98/2021 Julehilsen fra Ohmia Charging. Ved å velge elbil gir Ohmia Charging – tre måneders gratis lading, når de bestiller ladeabonnement med kampanjekode Jul2021 innen 31.12.21. Kampanjen gjelder alle nye abonnementskunder.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 99/2021 Klage på rot i fellesareal.

Vedtak: Ny klage er sendt andelseier.

Sak 100/2021 Eventuelt:

  • Styret har søkt Telenor om kompensasjon for manglende TV 2 for de kostnader borettslaget har. Hver enkelt andelseier skal ha mottatt kompensasjon som hver enkelt kan benytte valgfritt (60 poeng).
  • Styret minner om at beboere med manuelle brannmeldere må kontrollere disse og bytte batteri.

STYRET ØNSKER BEBOERENE I ÅSHEIM BORETTSLAG

EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR.

Neste styremøte: 26.01.2022 kl. 17:30.

Åsheim Borettslag

Styret