Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 19.03.2020

J.nr.: 2020013698

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 18. MARS 2020

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker, Rune Schevik, Stine Fossum.

Fravær: Per Morten Forfot

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 27. februar 2020.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sak 18/2020 Orientering av interne saker i borettslaget

Fjernvarmeforbruket t.o.m. februar 2020 kr. 258 544,- under budsjett.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak19/2020 Godkjenning av ny andelseier i andel 128, Myrsnipevegen 25 E.

Vedtak: Andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

 

Sak20/2020 Klage på mye støy fra beboer

Vedtak: Den påklagede andelseier blir tilskrevet.

Sak 21/2020 Tilbud om låneopptak fra Handelsbanken.

Styret har konferert med TOBB i forhold til fremtidige investeringer i borettslaget, som bytte av tak og malingsarbeider. TOBB anbefaler at borettslaget bør styrke egenkapitalen/likvide midler og det er mottatt tilbud fra Handelsbanken på tilleggslån på 6 mill. Styret vil bemerke at dette låneopptaket ikke vil bidra til økt husleie.

Vedtak: Styret godkjenner låneopptaket.

Sak 22/2020 Godkjenning av ny andelseier i andel 166, Myrsnipevegen 10

Vedtak: Andelseiere godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 23/2020 Klage på støy ifm. oppussingsarbeid på søndager.

Vedtak: Styret tar kontakt med påklagede.

Sak 24/2020 Eventuelt:

  • Coronavirus. Orientering fra Åsheim Borettslag:

Pga. den siste utviklingen med coronaviruset, vil det være uforsvarlig å avholde alle typer sammenkomster i borettslagets fellesrom. Derfor har styret besluttet å avlyse kommende møter, bl.a. årsmøtet den 22. april. Utleie av styrekontoret vil ikke bli godkjent i denne perioden. Styret vil løpende vurdere situasjonen!

Styret anmoder beboerne om å forholde seg til informasjon og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Informasjonsstrømmen er massiv i flere kanaler, og vi har grunn til å tro at alle må ha oppfattet prinsippene for grundig håndvask og andre hygienetiltak. Disse vil være tilstrekkelige ved bruk av felles vaskerom, tørkerom etc.

Dersom det skulle komme informasjon som tilsier at beboere i borettslag skal opptre på en annen måte enn befolkningen for øvrig, vil styret gå aktiv ut for å formidle dette til beboerne.

Styret oppfordrer beboerne til å følge med på borettslagets hjemmesider.

  • Servicesentralen SKU er for tiden stengt pga. Corona-situasjonen. Vaktmesterne har for tiden hjemmevakt. Snøbrøyting blir tatt etter behov.
  • Beregning av eiendomsskatt er endret og dette vil øke borettslagets eiendomsskatt noe.
  • Styret har vært i kontakt med andre forsikringsselskap for vurdering av ny forsikringsavtale. Ingen kan matche vår avtale med Gjensidige forsikring og det er da ikke aktuelt å skifte selskap.

Neste styremøte: Ikke avklart pga. dagens situasjon.

Åsheim Borettslag

Styret