Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

REFERAT STYREMØTE TIRSDAG 19. MAI 2020 KL. 17.30

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune og Tone Frandsen Jevnaker.

Fravær:

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside. https://asheimbrl.no/

…………………………………………………………………………………………………………………..

Gjennomgang av referat / saker fra styremøte 22. april 2020.

Sak 27/2020 Søknad om støy- og støvskjerming mot Lisbeth Nypans vei

Styret vil ha møte med Rojo Arkitekter, som styret også var i kontakt med i 2015, vedrørende støyskjerming mot Lisbeth Nypans vei.

Sak 33/2020 Godkjenning av ny andelseier. Andel nr. 143, Myrsnipevegen 47.

Vedtak: Andelseiere godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 34/2020 Godkjenning av ny andelseier. Andel nr. 95. Bekkasinvegen 50.

Vedtak: Andelseiere godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 35/2020 Orienteringssaker Fjernvarmeforbruk ut april 2020: – Kr. 626 457,- under budsjett.

Gjennomgang av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 36/2020 Søknad om bygging av terrasse og utvendig bod.

Vedtak: Godkjent iht. søknad.

Sak 37/2020 Søknad om oppsett av trampoline.

Vedtak: Styret godtar at det settes opp en liten trampoline, med sikkerhetsnett, inne på eget hageområde forutsatt at tilstøtende naboer godkjenner dette. Dersom det kommer klage på støy må trampolinen fjernes. Styret vil for ordens skyld gjøre alle beboere oppmerksom på at plassering av trampoline må søkes og godkjennes før dette kan monteres.

Sak 38/2020 Vedr. planting av trær bak parkeringsplassen Myrsnipevegen 2 – 28, samt ønske om plantekasser ved hovedinngangene.

Vedtak: Styret vil vurdere beplanting mellom blokka og parkeringsplassen med SKU. Blomsterkasser, i betong, vil bli plassert ved hovedinngangene. Beboerne må selv sørge for å stelle blomstene.

Sak 39/2020 Søknad om økonomisk støtte til Åsheim skolemusikkorps.

Vedtak: Styret gir økonomisk støtte med kr. 3000,-.

Sak 40/2020 Søknad om hundehold.

Vedtak: Styret tar kontakt med søker og tilstøtende beboere.

Sak 41/2020 Klage på beboer i Rugdevegen.

Vedtak: Styret tilskriver påklagede. Fuglekasse montert på vegg må fjernes.

Sak 42/2020 Søknad om innekatt.

Vedtak: Godkjent.

Sak 43/2020 Klage på bruk av lekeapparat på lekeplass mellom Rugdeveien og Myrsnipevegen på kveldstid.

Vedtak: Styret vil ikke fjerne noen av lekeapparatene som er montert opp i borettslaget. Styret oppfordrer beboerne om å orientere egne barn og ungdom at bruk på kveldstid må være begrenset og uten mye støy.

Sak 44/2020 Søknad om 2 innekatter.

Vedtak: Godkjent.

Sak 45/2020 Skifte av dører inn til leilighetene i Bekkasinveien 41 A-F

Vedtak: Da eksisterende dører ikke tilfredstiller brannforskriftene, vil disse dørene bli skiftet.

Sak 46/2020 Eventuelt

Vårdugnad 2020. Været og temperaturen er endelig blitt bedre og dugnaden vil da bli mandag 25.mai fra kl. 17:00.

Hundehold: Styret oppfordrer alle som har hund om å passe på at de ikke urinerer på gjerder og inne langs gatestrengene og plukker opp eksrementene etter dem.

Generalforsamling: Styret går inn for å avholde generalforsamling/årsmøte onsdag 17.juni kl. 18:00 i Storstua ved Kattem Borettslag. På grunn av koronasituasjonen vil det ikke bli avholdt beboermøte denne dagen.

Nye nøkler: Røde og orange går til alle dører inkl. garasje.

Blå og lime til alle dører, bortsett fra garasjen.

Neste styremøte: Tirsdag 9.juni kl. 18:00

Kattem 19.05.2020

Styret

Johan Børge Sylte Bjørn Arvid Mjøsund Tom Aune

Tone Frandsen Jevnaker Ann Jeanette Westrum