Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 20.10.2022

J.nr.: 2022044286

Referat fra styremøte 19.10.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Stine Skjærvø,
Tone Frandsen Jevnaker, Kim Sterte og Latifa Nasser

Fravær: Helene Linmo

Gjennomgang av referat / saker fra styremøte 21.09.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/.
Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 81/2022 Orienteringssaker.
Fjernvarmeforbruk tom. september 2022: kr. 967 354,- under budsjett.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.

Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 82/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning av nye andelseiere i Myrsnipevegen 3.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 83/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning av nye andelseiere i Bekkasinvegen 1.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 84/2022 Vedr. budsjett 2023

Grunnet usikkerhet om høyere strømpriser, høyere eiendomsskatt, høyere renter, samt høyere byggekostnader, må dette planlegges for budsjett 2023.

Vedtak: Styret tar dagens situasjon til orientering og vil ta løpende evaluering for budsjett 203.

Sak 85/2022 Rehabilitering av tak på R1-boliger i Bekkasinvegen

Vedtak: Styret har bestilt rehabilitering/skifte av tak på R1 boligene i Bekkasinvegen 30-38
og 60-66, samt rivning av garasje mellom blokkene i Bekkasinvegen 30-38.

Sak 86/2022 Brev fra Trondheim kommune vedr. eiendomsskatt og ny taksering av eiendommene i borettslaget.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 87/2022 Eventuelt:

  • Søknad om hundehold. Søknad innvilget, reglement om hundehold levert og lest.
  • Styret har mottatt invitasjon til borettslagskonferansen 2022. Styret stiller med 2 representanter.
  • Søknad om parkeringsplass for spesialbygd sykkel. Søknad innvilges.

Vedtak: Tatt til orientering.

Neste styremøte 25.11.2022

Åsheim Borettslag
Styret