Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 26.04.2021

J.nr.: 2021018055

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 20.04.2021
Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune og

Tone Frandsen Jevnaker.

Fravær: Latifa Nasser, Stine Skjærvø og Rune Eilertsen.

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 16.03.21.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside: https://asheimbrl.no/

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 30/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. mars 2021: Kr. 37 613,- over budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 31/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning av nye andelseiere i Rugdevegen 27.

Vedtak: Nye andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 32/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning av nye andelseiere i Myrsnipevegen 22 D.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 33/2021 Søknad om montering av vinduer i kjeller

Vedtak: Søknaden om montering av kjellervindu godkjennes. Arbeidet må skje i henhold til veiledning til gjeldene Byggetekniske forskrifter. Fellesanlegg for ventilasjon og fjernvarme mv. må ikke påvirkes. Andelseier har fullt ansvar for eventuelle skader som følge av tiltaket.

Sak 34/2021 Søknad om midler for oppussing av fellesrom i Myrsnipevegen 18 – 28,

Vedtak: Styret innvilger inntil kr. 5 000,- til oppussing av fellesrom. Midlene utbetales etter innlevering av kvittering.

Sak 35/2021 Innkjøp av mobile fartsdempere.

Vedtak: Det kjøpes inn mobile fartsdempere for gatestrengene i Myrsnipevegen og Bekkasinvegen som blir lagt ut i sommerhalvåret. (For Rugdevegen er fartsdempere innkjøpt tidligere.)

Sak 36/2021 Klage på bråk/støy rundt lekeapparat på lekeplass mellom Myrsnipevegen og Rugdevegen. Ref. tidligere klage sak 43/2020.

Vedtak: Da det er mottatt flere klager på bråk i forbindelse med bruk av karusell vil styret, som et forsøk, sørge for at denne låses slik at den ikke kan brukes som karusell. Ifølge SKU lar det seg ikke å «låse» karusellen på en godkjent måte. Styret vil ved senere anledning ta stilling til om karusellen skal fjernes.

Sak 37/2021 Søknad om hundehold.

Vedtak: Godkjent i henhold til søknadsskjema.

Sak 38/2021 Søknad om oppussing av tørkerom i Bekkasinvegen 29.

Vedtak: Styret går inn for oppussing av tørkerommet. Arbeidet starter mandag 26.april. Tørkerommet blir avstengt fra torsdag 22.april inntil ferdigstillelse.

Sak 39/2021 Generelle klager på støy/bråk i forbindelse med oppussing av leiligheter.

Vedtak: Styret minner om reglene for RO OG ORDEN i borettslaget

Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Sang og musikkundervisning e. a. virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket.

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som f.eks. banking, boring og sliping, må ikke foregå på søndager og helligdager. Heller ikke mellom kl. 20.00 og 07.00 på hverdager. Veldig støyende oppussingsaktivitet som boring eller meisling i betong skal være slutt senest kl. 19.00.

Styret oppfordrer at man rydder opp etter seg, også utvendig, etter oppussingsarbeider/flyttinger.

Sak 40/2021 Søknad om nytt rekkverk på uteplass.

Vedtak: Godkjent ifølge søknaden.

Sak 41/2021 Vedr. oppgradering/rehabilitering av garasjeanleggene i borettslaget. Ref. sak 109/2020.

Vedtak: Styret, i samarbeid med SKU, har innhentet flere anbud. Anleggene blir spylt grundig, vegger malt og nye lysarmaturer monteres. Dekket må tas senere, men vil bli flikket. Styret inngår avtale med Buvik Elektro og Malermester Morten Hvidsten. Beboerne blir varslet i god tid før oppstart og styret jobber med å finne alternativ parkering mens arbeidet pågår.

Sak 42/2021 Måseskremsler i borettslaget.

SKU har i flere perioder og på noen av borettslagene hengt opp måseskremsler. Erfaring etter litt tid, så har det liten eller ingen virkning på måsene ifm. bygging av reir. Det som oppdages er at måsen bare flytter reirene sine eller lar reir under skremslet være og etter en stund faktisk ikke brydde seg om skremselet. Som her på Åsheim Borettslag og andre steder så kan måsen være til stor sjenanse og problemer for enkelte. Nå er det slik at måsen er her og dette må vi faktisk leve med!

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 43/2021 Søknad om bygging av ny altan.

Vedtak: Godkjent. Styret tar kontakt i forhold til utførelse/begrensninger.

Sak 44/2021 Søknad om utvidelse av uteområde.

Vedtak: Godkjent. Styret tar kontakt i forhold til utførelse/begrensninger.

Sak 45/2021 Eventuelt:

Styret oppfordrer beboere til å ikke henge ut fuglemat da dette tiltrekker seg rotter i borettslaget. Det er observert flere rotter i det siste.

Vårdugnad 2021 avholdes mandag 26.april. Styret har forståelse for at enkelte områder ikke blir tatt dersom snøen fortsatt ligger.

Neste styremøte blir avklart når nytt styre er valgt.

Åsheim Borettslag

Styret