Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 25.04.2022

J.nr.: 2022015945

Referat fra styremøte 20.04.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker, Stine Skjærvø og Rune Eilertsen.

Fravær: Ann Jeanette Westrum og Latifa Nasser

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 23.03.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets nettside: https://asheimbrl.no/ Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 30/2022 Orienteringssaker.
Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. mars 2022: Kr. 500 068,- under budsjett. Orientering fra styremøte SKU 24.03.2022. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.

Sak 31/2022 Søknad om felling av trær,
Vedtak: Styret tar kontakt med søker.


Sak 32/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 34.
Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.


Sak 33/2022 Tilbud fra TOBB på vann- og elsjekk.
Vedtak: Tilbudet er gjennomgått av styret og avventer om sjekk eventuelt skal utføres.

Sak 34/2022 Søknad om innsetting av vindu i kjeller.
Vedtak: Flytting av varmerør godkjennes ikke. Ved eventuelt montering av kjellervindu vil kostnader og vedlikehold være beboers ansvar. Dette i tråd med tidligere vedtak. Andelseieren er ansvarlig for at arbeidet blir utført fagmessig av fagfolk.


Sak 35/2022 Tilbud fra NRS Norge AS om rens av gulv i oppgangene.
Vedtak: Styret tar kontakt med NRS for nærmere avklaring på tilbudet.

Sak 36/2022 Vårdugnad 2022.
Vedtak: Vårdugnad 2022 i borettslaget er satt opp onsdag 27 april.
Invitasjon for deltagelse blir lagt ut. Styret håper på stor deltagelse!

Sak 37/2022 Ny klage på bråk/støy rundt lekeapparat på lekeplass
Ref. Tidligere klager 43/2020 og 36/2021.
Vedtak: Styret vil ta kontakt med tilstøtende boenheter.

Sak 38/2022 Søknad om oppretting av levegger
Vedtak: Styret tar kontakt med SKU for oppretting av levegg.

Sak 39/2022 Vaskemaskinen i Bekkasinvegen 22 har defekt motorstyring. Maskinen er fra 2004 og det ansees derfor ulønnsomt å få den reparert.
Vedtak: Det er innkjøpt og montert ny Miele vaskemask.

Sak 40/2022 Eventuelt:

  • Styret har mottatt klager på bruk av brannslanger i garasjeanlegg som medfører skader med motorkjøretøy. Det er IKKE tillatt å benytte brannslangene til vask av motorkjøretøy eller annet. Det er kun SKU som kan benytte disse ved spyling av garasjeanleggene, samt at de benyttes ved brann. Ved skader som oppstår ved bruk av disse, vil bruker bli erstatningsansvarlig.

Neste styremøte: Avklares av styret etter generalforsamlingen 04.05.2022.

Åsheim Borettslag

Styret