Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 22.08.2019

J.nr.: 2019043700

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 21. AUGUST 2019

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker, Rune Schevik, Per Morten Forfot

Fravær: Stine Fossum

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 26. juni 2019.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 57/2019 Orienteringssaker.
Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Fjernvarmeforbruk tom. juli 2019: Kr.135 006,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.

Sak 58/2019 Søknad om montering av stikkontakt for lading av elbil.
Vedtak: Søknaden godkjennes med 10A kurs i henhold til standardkontrakt.

Sak 59/2019 Søknad om oppgradering av tørkerom.
Vedtak: Ny benk blir montert.

Sak 60/2019 Vedr. søknad om nummererte MC-plass nr. 8 i Rugdevegen
Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til leiekontrakt.

Sak 61/2019 Vedr. klage på festbråk

Vedtak: Andelseier er tilskrevet. Påklagede forhold må opphøre straks da dette er til stor
sjenanse for beboere og i strid med borettslagets husordensregler. Styret vil også minne om at ved gjentagende husbråk er muligheten å kontakte politiet der og da.

Sak 62/2019 Vedr. søknad om nummerert MC-plass nr. 19 i Rugdevegen.
Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til leiekontrakt.

Sak 63/2019 Søknad om montering av strømkontakt for elbil.
Vedtak: Søknaden godkjennes med 10A kurs i henhold til standardkontrakt.

Sak 64/2019 Vedr. søknad om MC-plass nr. 16 i Rugdevegen.
Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til leiekontrakt.

Sak 65/2019 Klage på festbråk. Ref. tidligere sak nr. 74/2017 og 84/2018.
Vedtak: Beboer er tilskrevet. Påklagede forhold må opphøre straks da dette er til stor sjenanse for beboere og i strid med borettslagets husordensregler.

Sak 66/2019 Vedr. søknad om MC-plass nr. 17 i Rugdevegen.
Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til leiekontrakt.

Sak 67/2019 Søknad om montering av strømkontakt for elbil.
Vedtak: Søknaden godkjennes med 10A kurs i henhold til standardkontrakt.

Sak 68/2019 Søknad om montering av strømkontakt for elbil.
Vedtak: Søknaden godkjennes med 10A kurs i henhold til standardkontrakt.

Sak 69/2019 Melding om overfylte fellesareal/boder i Bekkasinvegen 8 og 22.

Vedtak: Beboerne tilskrives for opprydding av fellesarealene. Container vil bli satt ut i uke35 for kasting. Gjenstander som ikke er merket iht. borettslagets regler vil bli kastet.

Sak 70/2019 Eventuelt:

  • Søknad fra Trondhjem Sportsskyttere om montering av trappeheis ned til leide lokaler. Styret godkjenner montering av trappeheis.
  • Hjemmeside for borettslaget vil være oppe for alle etter neste styremøte.
  • Blir montert ny vaskemaskin i Myrsnipeveien 22 da den gamle er defekt.
  • Vedrørende vasking av bil i garasjeanleggene. Styret viser til borettslagets regler for ro og orden: «Garasjene skal ikke brukes som oppbevaringsplass. Løse ting, for eksempel dekk, takgrinder og lignende må fjernes. Det er ikke tillatt å vaske bilen eller foreta større reparasjoner i garasjeanleggene. Dekkskifte kan tillates hvis det ikke er til hinder for andre beboere.»
  • Styret går til innkjøp av nytt datautstyr.
  • Regnskapet pr. 31.07.2019 er positivt i forhold til budsjettet.

Neste styremøte: Onsdag 25. september

Åsheim Borettslag

Styret