Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 26.09.2022

J.nr.: 2022040231

Referat fra styremøte 21.09.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Stine Skjærvø og
Helene Linmo

Fravær: Tone Frandsen Jevnaker

Gjennomgang av referat / saker fra styremøte 24.08.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/.
Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 75/2022 Orienteringssaker.
Fjernvarmeforbruk tom. august 2022: kr. 998 280,- under budsjett.

Orientering fra styremøte SKU 15.09.2022.

Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 76/2022 Klage på beboer.
Vedtak: Styret tar kontakt med påklagede.

Sak 77/2022 Regnskapsrapportering pr. 31.08.2022.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 78/2022 Ny parkeringsavtale.

Vedtak: Styret tar kontakt med Trondheim Parkering, for forslag til ny avtale.

Sak 79/2022 Klage på beboer.

Vedtak: Styret tilskriver eier og leietaker.

Sak 80/2022 Eventuelt:

  • Mangelfull liste tillitsvalgte
    Tillitsvalgtgruppa tar kontakt med mulige kandidater til å fylle ledige roller.
  • Plussplan TOBB. Vedlikeholdsplan 2023.
  • Budsjett 2023.
  • Låneopptak ifm. rehabilitering.
  • Utskifting av postkasselåser ved tap av nøkkel:
    Egenandel økt fra kr. 200,- til kr. 555,- ved tap av nøkkel, da låsen må byttes i sin helhet.

Vedtak: Tatt til orientering.

Neste styremøte 19.10.2022

Åsheim Borettslag
Styret