Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 22.12.2022

J.nr.: 2022052470

Referat fra styremøte 21.12.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tone Frandsen Jevnaker, Hilene Linmo og
Kim Sterten

Fravær: Latifa Nasser, Stine Skjærvø og Ann Jeanette Westrum

Gjennomgang av referat/saker fra styremøte 25.11.2022.

Viktig melding:

Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/

Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 94/2022 Orienteringssaker

  • Fjernvarmeforbruk tom. november 2022: kr 997 347,- under budsjett.
  • Orientering fra SKU styremøte 01.12.2022.
  • Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.
  • Orientering av interne saker i borettslaget

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 95/2022 Samarbeidsavtale med EiendomsMegler 1.

Vedtak: I henhold til inngått samarbeidsavtale utbetaler EiendomsMegler 1 kr. 22 000,- for solgte boliger i 2022.

Sak 96/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier i Rugdevegen 53.
Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 97/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier i Myrsnipevegen 23.
Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 98/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier i Bekkasinvegen 36.
Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 99/2022 Statusrapport fra Anticimex

Vedtak: Ingen kritiske avvik er observert. God kontroll og orden på avviksbehandlingen.

Sak 100/2022 Generalforsamlingen for Åsheim BL er satt til tirsdag 25.04.2023.

  • Frist for innlevering av saker settes til 17. mars 2023.
  • Valgkomiteen bes også om innlevering av sin innstilling innen 17. mars 2023.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 101/2022 Regnskapsrapport pr. 30.11.2022
Vedtak: Regnskapet er tilfredsstillende i henhold til budsjett.

Sak 102/2022 Eventuelt:

  • Firma Netel AS og Linjeproff BAS som representerer Telenor har nå gjennomført ca. 70 % av installasjoner av fiber i borettslaget. Stort sett har det gått som planlagt, selv om noe driftsmessige problemer underveis har dukket opp, noe som har blitt tatt hånd om og rettet opp etter hvert.

Ifølge driftsoperatørene skal arbeidet med installasjonene av fiber være avslutte innen 31. januar 2023.

 

Neste styremøte: 25.01.2023.


Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

Åsheim Borettslag
Styret

 

Styret ønsker alle beboere en God Jul og et Godt Nyttår.

Christmas Wreath Holly - Free photo on Pixabay