Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 27.02.2023

J.nr.: 2023006515

Referat fra styremøte 22.02.2023

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Stine Skjærvø,
Tone Frandsen Jevnaker, Helene Linmo, Kim Sterten og Latifa Nasser.

Fravær: Kim Sterten, Latifa Nasser

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 25.01.2023.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 13/2023 Orienteringssaker

  • Fjernvarmeforbruk januar 2023: kr 99 046,- over budsjett.
  • Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.
  • Orientering av interne saker i borettslaget

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 14/2023 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny leietaker i Bekkasinvegen 5.
Vedtak: Åsheim Borettslag godkjenner og ønsker ny leietaker velkommen.

Sak 15/2023 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 17 B.

Vedtak: Styret ønsker ny andelseier velkommen til borettslaget.

Sak 16/2023 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden innvilges i henhold til regler for dyrehold

Sak 17/2023 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier Myrsnipevegen 25 B.
Vedtak: Styret ønsker ny andelseier velkommen til borettslaget.

Sak 18/2023 Vedr. Trondheim Parkering AS. Parkeringsvirksomhet.
Vedtak: Styret har signert ny driftsavtale som gjelder for 2023.

Sak 19/2023 Eventuelt;

Viser til sak nr. 100/2022.:
Generalforsamlingen for Åsheim Borettslag er satt til tirsdag 25.april 2023.
Frist for innlevering av saker settes til 17 mars 2023.
Valgkomiteen bes også om innlevering av sin innstilling innen 17. mars 2023.

Neste styremøte:

Åsheim Borettslag
Styret

Viktig melding:
Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/.
Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.