Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 22. JUNI 2021 KL.18:00

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker, Stine Skjærvø, Rune Eilertsen.

Fravær: Latifa Nasser

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 26.05.21.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside: https://asheimbrl.no/

…………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 55/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftavtale. Fjernvarmeforbruk tom. Mai 2021 Kr. 75 271,- under budsjett. Orientering fra styremøte i SKU 27.05.2021. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering

Sak 56/2021 Ny klage på bomiljø. Ref. sak 05/2021.

Vedtak:Det har kommet nye henvendelser/dokumentasjoner i saken. Styret vil igjen tilskrive andelseier.

Sak 57/2021 Gjennomgang av Regnskapsrapport pr. 31. mai 2021.

Resultatet er i henhold til budsjett.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 58/2021 Kundeutbytte fra Gjensidige.

Vedtak: Åsheim Borettslag har mottatt kr. 138 154,- fra Gjensidige.

Sak 59/2021 Søknad om innekatt.

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 60/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som nye andelseiere i Myrsnipevegen 8L.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 61/2021 Søknad om innekatt.

Vedtak: Godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 62/2021 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 63/2021 Eventuelt:

Rehabilitering av garasjeanlegg bruker noe lengre tid enn forespeilet. Rengjøring av vegger og tak tok ekstra lang tid. Montering av lys er påbegynt. Bekkasinvegen vil bli ferdigstilt før ferieavvikling. Myrsnipevegen blir påbegynt når ferieavviklingen er ferdig. Beboerne vil i god tid få beskjed.

Styret i borettslaget oppretter en miljøgruppe som kan bistå beboere med informasjon og utstyr for å holde orden på uteområde som disponeres av beboer. Styret ønsker frivillige som kan delta i gruppen. Fra styret stiller Tone Frandsen Jevnaker, Stine Skjærvø og Rune Eilertsen. De som er interessert kan kontakte en av dem, evt. styret.

Ved nødstilfeller kan beboere kontakte følgende:

Vannlekkasjer: Polygon – 72900950

Tette avløp: Aqua Rørservice – 95908888

Nøkler/lås: Nokas – 91645956

Neste styremøte:

Onsdag 25.august kl. 17:30

Styret i Åsheim Borettslag ønsker alle beboere en riktig god sommer.