Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 23.06.2022

J.nr.: 2022026986

Referat fra styremøte 22.06.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tone Frandsen Jevnaker, Ann Jeanette Westrum Stine Skjærvø og Helene Linmo.

Fravær: Latifa Nasser og Kim Myre Sterten

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 24.05.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets nettside: https://asheimbrl.no/. Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å kontakte styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 56/2022 Orienteringssaker.
Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. mai 2022: Kr. 644 728,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.

Sak 57/2022 Arbeidsfordeling styret

Vedtak: Byggteknisk vedlikehold: Johan Børge Sylte og Bjørn Arvid Mjøsund.
Lekeplasser:
Stine Skjærvø, Ann Jeanette Westrum, Tone Frandsen Jevnaker og
Helene Linmo.
Beplanting og trivsel: Johan Børge Sylte, Stine Skjærvø og Bjørn Arvid Mjøsund.

Kontakt mot tillitsvalgte: Tone Frandsen Jevnaker, Helene Linmo og
Ann Jeanette Westrum.
Garasjeanlegg / Parkering: Bjørn Arvid Mjøsund, Kim Myre Sterten og
Johan Børge Sylte.

Utleie styrerom: Helene Linmo og Tone Frandsen Jevnaker.

Materialansvarlig: Bjørn Arvid Mjøsund, Kim Myre Sterten og Johan Børge Sylte.

Sak 58/2022 Vedr, Telenor avtale. Ref. Sak nr. 54/2022.

Vedtak: Det er signert ny avtale med Telenor om leveranse av TV og bredbånd.

Med den nye avtalen vil det bli lagt inn fibernett til alle boenheter.
Estimert oppstart i løpet av høsten 2022. Avtaleperioden er 60 mnd.

Sak 59/2022 Defekt vaskemaskin i Bekkasinvegen 29.

Vedtak: Det er innkjøpt ny Miele vaskemaskin.

Sak 60/2022 Kundeutbytte fra Gjensidige.
Åsheim Borettslag har mottatt Kr. 132 178,- fra Gjensidige.

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 61/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier. i Myrsnipevegen 27 C.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 62/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Bekkasinvegen 55 H.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 63/2022 Referat fra tillitsvalgtmøte 31.05.22.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 64/2022 Søknad om støtte til bygging av 5 stk. boder i nedlagte kjølerom i Myrsnipevegen 17 A-F. Ref. sak nr. 49/2022

Vedtak: Styret går inn for å bevilge inntil kr. 7500,- mot fremlagt kvittering.
SKU kontaktes for befaring av yttervegg før igangsetting.

Sak 65/2022 Eventuelt:

  • Enkelte lekeplasser er plaget med katter som bruker sandkasser som toalett. Styret vil teste ut noen tiltak før sandkasser eventuelt må fjernes av hensyn til hygiene.
  • Det er kommet klager på at brannslanger i garasjene blir brukt til vask av biler o.l, som igjen har gitt skader på andre biler/MC i nærheten. Påklagede som er observert vil tilskrives av styret.

Bruk av brannslanger som henger i garasjene er ikke tillatt utenom andre enn vaktmester ved vedlikehold og ved eventuell brann.

  • Det er registrert flere observasjoner av rotter i borettslaget. Det er viktig at det meldes til Anticimex ved observasjon, enten direkte eller via SKU. Ekstra feller vil da bli satt opp.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Åsheim Borettslag

Styret


Styret ønsker alle beboere en god sommer!

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse