Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 23.09.2021

J.nr.: 2021042034

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 22.09.2021
Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,

og Tone Frandsen Jevnaker.

Fravær: Rune Eilertsen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 25.08.21.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside:
https://asheimbrl.no/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 73/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. august 2021: Kr. 221 194,-, under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 74/2021 Vedr. retningslinjer ved bruk av styrekontoret – ordensregler/renhold.

Vedtak: Styret har gått gjennom ordensreglene for bruk av styrekontoret. Brukerne skal rydde og vaske etter bruk.

Sak 75/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Bekkasinvegen 8A.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

 

Sak 76/2021 Tilbud på TOBB`s Plussplan.

Dette er en vedlikeholdsplan iht. NS 3424, som gir budsjettkostnader for antatt vedlikeholdsbehov i en periode på 10 år. Plussplan er tenkt som et hjelpemiddel til styret for å gi forutsigbarhet og god kontroll på fremtidige vedlikeholdskostnader. Dette vil også gi ryggdekning for justering av felleskostnader. Plussplan er nettbasert, noe som betyr at dere får en egen hjemmeside med tilgang til vedlikeholdsplanen, historikk, tegninger m.m., samt mulighet for selv å legge inn tegninger, rapporter, bilder o.l. Hensikten er å samle alt på ett sted, lett tilgjengelig på nett, samt sikre kontinuitet og erfaringsoverføring fra styre til styre.

Vedtak: Styret er positive til å inngå avtale med TOBB’s plussplan.

Sak 77/2021 Klage på langvarig støy fra oppussing.

Vedtak: Påklagede andelseier er tilskrevet.

Sak 78/2021 Tilbud om renholdsavtale for borettslaget.

Vedtak: Tilbud fra ny leverandør er gjennomgått. Styret går inn for at vi fortsetter avtalen med NRS.

Sak 79/2021 Søknad om MC-plass i garasjeanlegget i Bekkasinvegen.

Vedtak: Søker tildeles ifølge kontrakt MC-plass nr. 28 i Bekkasinvegen.

Sak 80/2021 Søknad om fjerning av tre og buskvekst ved Rugdevegen 2.

Vedtak: Styret godkjenner søknaden.

Sak 81/2021 Søknad om utleieplass for MC-sykkel i Bekkasinvegen.

Vedtak: Søker tildeles ifølge kontrakt MC-plass nr. 2 i Bekkasinvegen.

Sak 82/2021 Eventuelt:

Det skal gjennomføres en 5-års kontroll av alle brannslukningsapparater i borettslaget. Nærmere informasjon om tidspunkt kommer.

Neste styremøte: 27.10.2021 kl. 17:00

Åsheim Borettslag

Styret

Kattem 22.09.2021.

Johan Børge Sylte Bjørn Arvid Mjøsund Tom Aune

Tone Frandsen Jevnaker Ann Jeanette Westrum