Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 24.01.2019

J.nr.: 2019003691

 

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 23. JANUAR 2019, KL. 18:30

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Trine Iren Mo Anderssen, Tom Aune,

Tone Frandsen Jevnaker, Rune Schevik, Ann Jeanette Westrum, Hilde Skjærbusdal

Fravær: Ingen

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 22. november 2018.

……………………………………………………………………………………………………………………

Sak 01/2019 Orienteringssaker
Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Gjennomgang fra styremøte i SKU 27.11 og 19.12.18. Fjernvarmeforbruk januar – desember: Kr. 333 651,- over budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.

Sak 02/2019 Vedr. etablering av ny e-post adresse for Åsheim Borettslag
Vedtak: Med nye krav til personvern (GDPR) , samt de effektive og praktiske mulighetene som oppnås ved å koble e-postadressen til styreportalen for Åsheim Borettslag via TOBB er den nye adressen aasheim@styrepost.no .

Sak 03/2019 Skifte av tak på R1 leiligheter i Rugdevegen. Ref. sak 27/2017 og 02/2018.
Vedtak: Styret har budsjettmessig for 2019 gått inn for videre arbeid med skifte tak på R1 leilighetene i Rugdevegen 32 – 42 , dette i henhold til tidligere vedtak. Styret ønsker ett tids- og prisestimat på skifte av takene før igangsetting av arbeidet. Videre informasjon om oppstart mm. vil bli gitt beboerne i Rugdevegen 32 – 42 når avtalen er inngått med entreprenør.


Sak 04/2019 Etablering av sykkelbod i Myrsnipevegen 25 – 27.
Vedtak: Styret går inn for etablering av ny sykkelbod. Pris innhentes før oppstart.

 

Sak 05/2019 Ordinær generalforsamling for Åsheim Borettslag.
Vedtak: Dato for avvikling av generalforsamlingen er satt til 9. mai 2019.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være i styres hende innen 15.03.19.

Nærmere info. angående generalforsamlingen vil komme senere.
Valgkomiteen tilskrives og bes om å starte sitt arbeide.
Beboere som har ønske om å delta i styret bes om å kontakte valgkomiteen.

Sak 06/2019 Regnskapsrapport pr. desember 2019.
Vedtak: Tatt til etterretning.


Sak 07/2019 Klage på høy musikk.
Vedtak: Styret tar kontakt med påklagede.


Sak 08/2019 Vedr. søknad om innekatt.
Vedtak: Styret godkjenner søknaden iht. søknadsskjema.


Sak 09/2019 Søknad om fremleie
Vedtak:
Styret vedtar en fremleie for 6. mnd. f.o.m. 01.02.2019.


Sak 10/2019 Vedr. Forsikringer.
Styret har fått melding om betydelig økning på Åsheim Borettslag sine forsikringer fra IF Skadeforsikring. Grunnet dette har styret tatt kontakt med andre forsikringsselskap om tilbud.
Vedtak: Ut fra de tilbud som er innhentet kom Gjensidige best ut. Styret har bestemt at Gjensidige blir forsikringsselskapet for Åsheim Borettslag.


Sak 11/2019 Søknad om anskaffelse av hund.
Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til vedtektene i søknadsskjema for hundehold.


Sak 12/2019 Eventuelt:

  • Røykvarslere: Påminnelse om kontroll av batterier og eventuelt skifte.

Neste styremøte: 25. februar 2019.

Åsheim Borettslag

Styret

Last ned referat