Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 28.03.2022

J.nr.: 2022012100

Referat fra styremøte 23.03.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker, Stine Skjærvø og Rune Eilertsen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 02.03.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets nettside: https://asheimbrl.no/ Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….


Sak 21/2022 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale

Fjernvarmeforbruk tom. februar 2022: – kr. 298 328,-, under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 22/2022 Klage på hundebjeffing

Vedtak: Styret tar kontakt med partene.

Sak 23/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Rugdevegen 53.
(ref. sak 13/2022)

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 24/2022 Klage på renhold i oppgangen.

Vedtak: Styret har kontaktet NRS og de har ordnet opp i forholdet.

 

Sak 25/2022 Klage på vask av klær med hundehår i fellesvaskemaskiner.

Vedtak: Utstyr som benyttes til hund, som pledd, hundeseng o.l, bes ikke vasket i fellesvaskemaskiner.

Sak 26/2022 Søknad om hundehold

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 27/2022 Søknad om hundehold

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 28/2022 Søknad om hundehold

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 29/2022 Eventuelt:

  • Styret mottar flere henvendelser vedrørende ekskrementer etter hunder i borettslaget. Styret oppfordrer igjen at alle som lufter hund i borettslaget tar opp ekskrementene etter hunden og kaster i egnet søppelkasse.
  • Styret har mottatt henvendelser vedrørende bobil som står parkert på ordinær parkeringsplass. Styret har vært i kontakt med eier av denne og bobilen skal være fjernet senest 30.04.2022.
  • Styret er kontaktet av flere i forhold til sigarettsneiper. Styret oppfordrer alle som røyker i borettslaget å ikke kaste sigarettsneiper på borettslagets område, men ta med disse å kaste i brannsikker søppelkasse.
  • Styret har mottatt forslag til gjenbruksmarked fra Stine Skjervø. Styret er positiv til forslaget og oppfordrer til at de som har lyst å bistå i forberedelsene til gjenbruksmarked, tar kontakt med Stine mob. 46425933.

Neste styremøte: 20. april 2022

Åsheim Borettslag

Styret