Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 24.10.2019

J.nr.: 2019055184

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 23. OKTOBER 2019

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker, Stine Fossum, Per Morten Forfot

Fravær: Rune Schevik


Gjennomgang av referat / saker fra styremøte 25. september 2019.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside. https://asheimbrl.no/

Gi oss tilbakemeldinger til e-post: aasheim@styrepost.no.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Sak 87/2019 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. september 2019: Kr. 237.437,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 88/2019 Søknad om godkjenning av leietaker i kommunal leilighet.

Vedtak: Styret tar kontakt med kommunen.

Sak 89/2019 Søknad om leie for MC-sykkel.

Vedtak: Søker får tildelt MC-plass nr. 10 i Rugdevegen.

Sak 90/2019 Ny reforhandlet avtale med Anticimex.

Vedtak: Styret inngår ny avtale med Anticimex.

Sak 91/2019 Søknad om garasjeplass.

Vedtak: Søker innvilget Utleieplass nr. 4 i Myrsnipevegen iht. leiekontrakt.

Sak 92/2019 Rydding av fellesareal i Myrsnipevegen 7.

Vedtak: Container blir satt ut mandag og tirsdag i uke 44. Gjenstander som ikke er merket iht. borettslagets regler vil bli kastet. Det er delt ut skriv i postkassene ang. rydding i fellesrommene til dem som hører til i oppgangen.

Sak 93/2049 Vedrørende støyproblemer fra leilighet over lang tid.

Vedtak: Styret viser til regler for ro og orden i Åsheim borettslag, avsnitt «Ro og orden»:

«Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som f.eks. banking, boring og sliping, må ikke foregå på søndager og helligdager. Heller ikke mellom kl. 20.00 og 07.00 på hverdager.

Veldig støyende oppussingsaktivitet som boring eller meisling i betong skal være slutt senest kl. 19.00

Styret har vært i kontakt med beboer tidligere og vil nå tilskrive beboer.

Sak 94/2019 Eventuelt:

 • Styret jobber med å rydde lagerrom ved innkjøring til garasjeanleggene.
  Kommer tilbake på hva disse kan brukes til.
 • Ettersyn av lekeplasser. Det er brukt stort beløp på oppgradering av
  lekeplassene. Styret oppfordrer beboerne til holde lekeplassene ryddige.
 • Styret er i samtaler med leverandør for oppføring av ladestasjoner for elbiler i
  garasjeanleggene hvor bl.a. trafo byttes ut, dersom behov, slik at denne
  tilfredsstiller fremtidens strømforbruk.
 • Styret har reforhandlet avtalen med Canal Digital/Telenor og de vil komme
  å bytte ut ruter og T-We boks. Jobben startes mandag 28. oktober.

Neste styremøte: Fredag 6. desember 2019 kl. 18:00.

Åsheim Borettslag

Styret