Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 25.08.2022

J.nr.: 2022035551

Referat fra styremøte 24.08.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tone Frandsen Jevnaker, Ann Jeanette Westrum og Stine Skjærvø

Fravær: Latifa Nasser og Kim Myre Sterten

Gjennomgang av referat / saker fra styremøte 22.06.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/.
Beboere som ønsker referatene i papirform kan få dette ved å ta kontakt med styret.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 66/2022 Orienteringssaker.
Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. juli 2022: Kr. 887 150,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.

Sak 67/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 22 F.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 68/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som nye andelseiere i Bekkasinvegen 8D.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 69/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som nye andelseiere i Rugdevegen 27B.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 70/2022 Søknad om tørketrommel i vaskerommet Bekkasinvegen 29

Vedtak: Styret vil ta en gjennomgang av alle vaskerom i borettslaget, for å registrerer behov og bruk av maskinene.

Sak 71/2022 Klage på uro og støy. Ref. tidligere sak 56/2021

Vedtak: Styret tar kontakt med påklagede før ytterligere tiltak innføres.

Sak 72/2022 Vedr. Telenoravtale om fibernett. Ref. sak 54/2022 og sak 58/2022.

Vedtak: Ansvar for graving og installasjon av fibernettet er satt ut til entreprenørselskapet Netel AS. Estimert oppstart er satt til medio september. Nærmere informasjon vil bli gitt ut til andelseiere i borettslaget.

Sak 73/2022 Regnskapsrapportering pr. 31. juli 2022

Vedtak: Regnskapet er tilfredsstillende i henhold til budsjett.

Sak 74/2022 Eventuelt

  • Med bakgrunn i flere tilfeller av rotter i borettslaget, minner styret om at det ikke skal legges/henges ut fuglemat, matrester eller annet son kan tiltrekke seg disse.
  • Ved bruk av grill i borettslaget, bes alle forholde seg til ro og ordensreglement. Bruk av riktig antenningsmetode og materiale er viktig for å redusere sjenanse for naboene. Fyring med og av søppel, papp og lignende skal ikke foregå.
  • Minner om at større reparasjoner og vedlikehold av motorkjøretøy ikke er tillatt i garasjeanleggene, da dette kan være til hinder for andre.
  • Innvendige fellesareal skal holdes fritt for ting på grunn av brannfare og frie rømningsveier. Flere tilfeller av ansamling av ting er avdekket i vernerunde og eiere av dette vil bli kontaktet.
  • Tema energimerking av boliger i borettslaget er kommet opp, og det vil bli tatt videre med TOBB.

Neste styremøte: 21. september 2022

Åsheim Borettslag

Styret