Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 30.01.2023

J.nr.: 2023003411

Referat fra styremøte 25.01.2023

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Stine Skjærvø og
Tone Frandsen Jevnaker

Fravær: Kim Sterten, Latifa Nasser og Hilene Linmo

Gjennomgang av referat/saker fra styremøte 21.12.2022.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 01/2023 Orienteringssaker

  • Fjernvarmeforbruk tom. desember 2022: Kr. 441 819,- under budsjett
  • Orientering fra SKU styremøte 19.01.2023.
  • Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.
  • Orientering av interne saker i borettslaget

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 02/2023 Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet for 2022.
Konklusjon: Den praktiske gjennomføring av HMS-arbeide ble vurdert.
Følgende forhold ble gjennomgått:
Behov for endring i HMS-systemet, vurdering av endring i risiko, oppfølging av registrerte avvik/tiltak, oppfølging av registrerte avvik/tiltak, oppfølging av valgte HMS-aktiviteter og status for Bevar-HMS.

Vedtak: Borettslaget jobber aktiv med å skape et godt og trygt bomiljø for sine beboere, og det fokuseres på brannvern og sikkerhet på lekeplasser.

Sak 03/2023 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier i Myrsnipevegen 27D.
Vedtak: Styret ønsker ny andelseier velkommen til borettslaget.

Sak 04/2023 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Bekkasinvegen 53.

Vedtak: Styret ønsker ny andelseier velkommen til borettslaget.

Sak 05/2023 Søknad om innekatt.

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 06/2023 Klage på festbråk

Vedtak: Styret tar kontakt med påklagede.

Sak 07/2023 Klage på beboer

Vedtak: Styret tar kontakt med påklagede.

Sak 08/2023 Regnskapsrapport pr. 31. desember 2023.

Vedtak: Regnskapet er tilfredsstillende i henhold til budsjett.

Sak 09/2023 Søknad om montering av digital dørlås på ytterdør og verandadør.

Vedtak: Søknad innvilges for montering av digital dørlås på ytterdør. For verandadør ønskes mer informasjon om hvordan praktisk løse, før søknaden innvilges.

Sak 10/2023 Søknad om hundehold

Vedtak: Søknad innvilges i henhold til regler for hundehold

Sak 11/2023 Ny forretningsførerkontrakt for borettslaget med TOBB

Vedtak: Avtale gjennomgått og signert

Sak 12/2023 Eventuelt:

  • Firma Netel og Linjeproff BAS som representerer Telenor har nå gjennomført

nesten alt av installasjoner av fiber i borettslaget. Stort sett har det gått som planlagt, selv om noe driftsmessige problemer underveis har dukket opp, noe som har blitt tatt hånd om og rettet opp etter hvert.

De som ikke har fått montert nytt, bes ta kontakt med styret umiddelbart, for å unngå kostbare forsinkelser.

Ifølge driftsoperatørene skal arbeidet med installasjonene av fiber være avsluttet innen 31. januar 2023.

Viktig melding:
Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/
Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

Neste styremøte 22.02.2023.

Åsheim Borettslag
Styret