Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 27.02.2019

J.nr.: 2019009479

 

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 25. FEBRUAR 2019, KL. 18:00

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tom Aune, Rune Schevik.

Fravær: Tone Frandsen Jevnaker, Trine Iren Mo Anderssen, Ann Jeanette Westrum og
Hilde Skjærbusdal.

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 23. januar 2019.
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 13/2019 Orienteringssaker.
Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Fjernvarmeforbruk januar 2019: Kr. 87 902,- over budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.


Sak 14/2019 Årlig HMS kontroll er gjennomgått for Åsheim Borettslag.
Den praktiske gjennomføringen av HMS-arbeidet ble vurdert for perioden 15.02.2018 til 13.02.2019 av styreleder sammen med TOBB v/ Erling Lyngen. Behov for endringer i HMS-systemet, vurdering av endringer i risiko, oppfølging av registrerte avvik/tiltak, oppfølging av valgte HMS-aktiviteter og status i bruk av Bevar-HMS.
Vedtak: Ingen anmerkninger.


Sak 15/2019 Søknad om montering av stikkontakt for ladning av elbil
Vedtak: Søknaden godkjennes med 10A kurs i henhold til signert standardkontrakt.

Sak 16/2019 Ledig garasjeplass i Myrsnipevegen og Rugdeveien klar for utleie.
Vedtak: Søknad sendes styret.

Sak 17/2019 Vedr. oppussing av kjellergang mellom Myrsnipevegen 8 – 16.
Vedtak: Oppussing er utført.

Sak 18/2019 Referat fra beboermøte Rugdevegen.
Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 19/2019 Godkjenning av belastet tomgang av garasjeplasser – protokollføring.
Vedtak: Gjennomgått av styret og tatt til etterretning.


Sak 20/2019 Gjennomgang av servicerapport fra Anticimex angående skadedyr.
Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 21/2019 Eventuelt:

Styret har mottatt tilbud fra Eiendomsmegler 1 om samarbeidsavtale ved salg av boliger. Styret går inn for samarbeid. Nærmere info kommer.

Røykvarslere: Påminnelse om kontroll av batterier og eventuelt skifte.

Minner om generalforsamling 9. mai 2019. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. mars 2019.

Neste styremøte: Onsdag 27. mars kl. 18:00

Åsheim Borettslag

Styret

Last ned referat her