Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 26.08.2021

J.nr.: 2021037441

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 25.08.2021
Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,

og Stine Skjærvø.

Fravær: Tone Frandsen Jevnaker

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gjennomgang av referat/saker fra styremøte 22.06.21.

Sak 56/2021 Ny klage på bomiljø – Ref. sak 05/2021.

Det jobbes fortsatt med saken.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside:
https://asheimbrl.no/

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 64/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. juli 2021: Kr.228 983,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 65/2021 Søknad om montering av rampe med rekkverk ved inngangsparti og veranda.

Vedtak: Innvilget. Rampe er ferdig montert.

Sak 66/2021 Gjennomgang av regnskapsrapport pr. 31. juli 2021.

Vedtak: Resultatregnskapet pr. 31. juli 2021 er tilfredsstillende i forhold til budsjett.

Sak 67/2021 Søknad om innekatt. (Huskatt)

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til søknadsskjema.

Sak 68/2021 Bruk av grill. Det har kommet inn en del bekymringsmeldinger på uvettig bruk av grill

Vedtak: Styret henviser til borettslagets regler for Ro og Orden: Bruk av kullgrill på bakkeplan skal ikke skje inntil vegg eller under balkong for å hindre sjenerende røyk for naboene. Bruk av grill i blokk/verandaer skal begrenses til gass og/eller elektriske grillenheter.

Sak 69/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning av nye andelseier i Myrsnipevegen 27 B.

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 70/2021 Søknad fra Posten Norge AS om montering av pakkeboks i borettslaget.

Vedtak: Styret godkjenner at Posten Norge AS monterer pakkeboks i borettslaget. Den vil bli plassert mot vegg ved garasjenedgangen i Rugdevegen 1.

Sak 71/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny leietaker i Bekkasinvegen 12.

Vedtak: Ny leietaker ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 72/2021 Eventuelt:

  • Status rehabilitering tak: Jobben utføres bra, men styret mener dette går for tregt. Dette er tatt opp med leverandør.
  • Status rehabilitering garasjeanlegg: Bekkasinvegen er ferdig, og de er godt i gang med Myrsnipevegen. Det må IKKE parkeres i gatestrengen, da det må være tilgang for utrykningskjøretøy. Parkering må skje på plasser slik at andre kjøretøy kan passere.
  • Styret har mottatt noen klager på bruk av vaskerom hvor vaskemaskin brukes på kveldene og søndager. Styret gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke felles vaskemaskiner utover oppgitt tidspunkt. Det er ikke tillatt å benytte felles vaskemaskin på søndager. Styret vurderer alternative løsninger for å få slutt på dette.
  • Styret har mottatt klager på at enkelte henger ut tepper på gelender over andre leiligheter. Styret oppfordrer at dette ikke skjer. Styret ber også om at tepper som henges ut på bakkeplan blir tatt ned etter kort tid.
  • Beboere som benytter tørkestativ ved Myrsnipevegen 84 klager på vekst av ugress under klessnorene. Styret beslutter at det skal legges duk på bakken og deretter grus.
  • Styret går inn for rehabilitering av fellesinnganger på bakside av blokkene. Dette vil bli utført i 2022.
  • Styret har mottatt klager på at det kastes sneiper og søppel fra balkonger. Styret ber om at det ikke blir kastet søppel ut i fellesarealer, men at det benyttes søppeldunker. Sneiper bes kastet i egnet beholder.

Neste styremøte: 29. september kl. 18.00

Åsheim Borettslag

Styret