Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 29.11.2022

J.nr.: 2022049662

Referat fra styremøte 25.11.2022

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Stine Skjærvø,
Tone Frandsen Jevnaker, Hilene Linmo, Kim Sterten og Latifa Nasser

Gjennomgang av referat/saker fra styremøte 19.10.2022.

Viktig melding: Referatene fra styremøter deles på borettslagets hjemmeside: https://asheimbrl.no/.
Beboere som ønsker referatene i papirform, kan få dette ved å ta kontakt med styret.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 89/2022 Orienteringssaker

  • Fjernvarmeforbruk tom. oktober 2022: kr 1 043 378,- under budsjett.
  • Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.
  • Orientering av interne saker i borettslaget

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 90/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning av nye andelseiere i Bekkasinvegen 66.
Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 91/2022 Søknad om overdragelse av andel i Bekkasinvegen 64.
Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 92/2022 Søknad om ekstra garasjeplass.
Vedtak: Styret har inngått leiekontrakt med søker på garasjeplass 32 i Ringduevegen.

Sak 93/2022 Eventuelt:

  • Oppdatering arbeid med fiber:
    Skriv er sendt ut til hver andelseier med informasjon om neste trinn.
    Følg med i postkassen og på SMS slik at arbeidet blir utført innenfor tidsrammen. De skal nå inn i leilighetene for å utføre siste tilkobling.
  • Brannvernrunde i borettslaget er gjennomført, intet å bemerke.

Neste styremøte: 21.12.2022 kl. 17.30.


Åsheim Borettslag
Styret