Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 31.01.2022

 

J.nr.: 2022003694

Referat fra styremøte 26.01.2022

Til stede: Johan Sylte, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker og
Stine Skjærvø.

Fravær: Bjørn Arvid Mjøsund

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 15.12.21.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside:
https://asheimbrl.no/

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 01/2022 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. desember 2021: kr. 183 844,-, under budsjett. Orientering fra styremøte SKU 25.01.2022. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 02/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 7 D.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 03/2022 Samarbeidsavtale med EiendomsMegler1.

Vedtak: I henhold til inngått samarbeidsavtale utbetaler EiendomsMegler1 kr. 6 000,- for solgte boliger i 2021.

Sak 04/2022 Nyheter fra Ohmia Charging.

Vedtak: Etter ønske fra flere brukere av el-bil ladere vil Ohmia endre ladeabonnement fra 22. februar til å være basert på antall kilowattimer (kwt) man bruker. Beboeren (brukeren) vil da kunne se hvor mange kwt abonnementet inneholder, og hvor mye strøm de bruker. Det vil også bli introdusert roll-over, hvor kwt. man ikke bruker overføres til neste periode. Ellers er abonnementet fortsatt beregnet på biltype og årlig kjørelengde.

Sak 05/2022 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 06/2022 Vedr. etablering av TOBB`s Plussplan. Ref. sak 76/2021.

Vedtak: I forbindelse med etablering av Plussplan er det søkt Handelsbanken om tilskudd til tilstandsvurdering – trinn 1. Handelsbanken har innvilget søknaden med å dekke inntil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til kr. 62 500.00.

Sak 07/2022 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 08/2022 Generalforsamlingen for Åsheim Borettslag er satt til onsdag 4. mai 2022. Saker som ønskes behandlet på kommende generalforsamling, må være i hende til styret innen 31. mars 2022.

Styret ber valgkomiteen igangsette jobben i forbindelse med valg av styremedlemmer og vara.

Sak 09/2022 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Bekkasinvegen 8 J.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 10/2022 Eventuelt:

Styret henstiller fortsatt til at alle som har garasjeplass benytter denne i stedet for å parkere ute. Dette for å frigjøre plasser til besøkende og lette for snøbrøyting.

Neste styremøte: Onsdag 23. februar kl. 17:30.

Åsheim Borettslag

Styret