Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 31.05.2021

J.nr.: 2021023808

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 26.05.2021
Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,

Tone Frandsen Jevnaker, Latifa Nasser, Stine Skjærvø og Rune Eilertsen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 16.03.21.

Sak 05/2021 Klage på støy.

Det er kommet nye hendelser/dokumentasjon i saken. Styret vil igjen tilskrive andelseier.

Sak 36/2021 Klage på bråk/støy rundt lekeapparat på lekeplass mellom Myrsnipevegen og Rugdevegen.
Ref. tidligere klage sak 43/2020.

Lekeapparatet kan ikke låses av og styret går inn for at apparatet blir stående slik det er.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside https://asheimbrl.no/

……………………………………………………………………….. ………………. ………………. ……………………………………………………

Sak 46/2021 Konstituering av styret, fordeling av ansvar og oppgaver.

Vedtak: Leder: Johan Børge Sylte

Nestleder: Bjørn Arvid Mjøsund

Sekretær: Tom Aune

Styremedlemmer: Tone Frandsen Jevnaker, Ann Jeanette Westrum

Vara: Stine Fossum, Latifa Nasser, Rune Eilertsen

Flaggansvarlig: Se vedlegg.

Om det er ønskelig med flagging ved f.eks. begravelser, konfirmasjoner o.l. kan en ta kontakt med flaggansvarlig i din gate for utlevering av flagg.

Sak 47/2021 Gjennomgang av referat fra beboermøte etter generalforsamlingen.
Se vedlegg.

Vedtak: Til orientering

Sak 48/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. april 2021: Kr. 32 696,- under budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering

Sak 49/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier/ sameier i Bekkasinvegen 22 C

Vedtak: Nye andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 50/2021 Søknad fra Postnord om montering av Pakkeboks i borettslaget.

Vedtak: Styret godkjenner at Postnord monterer pakkeboks i borettslaget. Den vil bli plassert mot vegg ved garasjenedgang ved Rugdeveien 1.

Sak 51/2021 Ønske om fjerning av kratt og generell utbedring av uteområdet på hagesiden/nordside av rekken Bekkasinvegen 1 – 9. .

Vedtak: Styret har bedt SKU rydde i området.

Sak 52/2021 Søknad om innekatt.

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til regler for dyrehold.

Sak 53/2021 Søknad om bygging av redskapsbod.

Vedtak: Styret godtar søknaden og tar kontakt med søker for utforming av boden.

Sak 54/2021 Eventuelt:

 • Telenor informerer om at bredbåndshastigheten vil øke fra 75 Mbps til 100 Mbps fra 01.07.2021. Dette skjer uten prisøkning for beboerne.
 • Oppussing av garasjeanleggene starter mandag 7.juni i Bekkasinvegen kl. 07:00.
  Bilene må innen da være parkert ute. Det betyr også at alt som lagres i garasjeanleggene må fjernes (dekk og lignende). Det som står igjen av ting og tang i garasjen vil bli kastet.
  Biler vil bli tauet vekk på eiers regning. Varighet 7-10 dager pr. garasje.
  Myrsnipevegen og Rugdevegen blir tatt fortløpende.Alternativ parkering på grusbane ved sykehjemmet mot Torvsletta Borettslag.
  Når hver enkelt garasje blir pusset opp, MÅ DE SOM HAR PARKERING I DE ANDRE GATENE PARKERE INNE I GARASJEN SLIK AT DET FRIGIR PARKERINGSPLASSER UTE.

Neste møte: 22. juni kl. 18:00

Åsheim Borettslag

Styret

 

 

 

 

PERIODE

2020 – 2022

Styret

Vara

Leder: Johan B. Sylte–91542511, johan.sylte@online.no
Styremedlem/sekretær: Tom Aune – 91189790 , tomaune@gmail.com
Styremedlem/nestleder : Bjørn A. Mjøsund – 90977443 , mjosund.bjørn@gmail.com 1. Stine Fossum , stine_fo@hotmail.com – 46425933
Styremedlem: Ann J. Westrum – 97122024 , annjeanette.w@gmail.com 2 . Latifa Nasser , latifa.nasser@skaun.kommune.no -40417265
Styremedlem: Tone Frandsen – 91789798, slaktern79@hotmail.com 3 . Rune Eilertsen ,rueil2@online.no -46984502

 

Byggteknisk vedlikehold Johan Børge Sylte , Bjørn Arvid Mjøsund
Lekeplasser Ann Jeanette Westrum , Tone Fransen Jevnaker , Tom Aune
Beplantning og trivsel Johan Børge Sylte , Bjørn Arvid Mjøsund
Kontakt mot tillitsvalgte Tone Fransen Jevnaker , Ann Jeanette Westrum , Stine Fossum
Garasjeanlegg \ Parkering Bjørn Arvid Mjøsund , Johan Børge Sylte , Tom Aune
Utleie styrerom Tone Fransen Jevnaker , Helene Linmo
Materialansvarlig Bjørn Arvid Mjøsund , Johan Børge Sylte

 

Flaggansvarlige

Vara

Bekkasinveien Tom Aune – 91189790, tomaune@gmail.com Ole J. Aune – 72848862
Myrsnipeveien Roger Eriksen – 90205288 Bjørn Arvid Mjøsund – 90977443

 

Beboermøte 04.05.2021

Bemerkninger til generalforsamlingen

 • Ønskelig at større avvik/differanser i regnskapstall blir kommentert i notene, ikke bare med
  tall
 • Ønskelig at varmepumpene fremkommer under anleggsmidler

Informasjon fra styret:

Oppussing av garasjeanlegg:

 • Ny belysning
 • Maling av vegger blir vurdert i forhold til type maling
 • Montering av beskyttelse rundt søyler
 • Biler må ut ved rehabilitering, styret har søkt kommunen om leie av grusbane i enden av
  Myrstadveien, venter på tilbakemelding
 • Oppussing skjer anlegg for anlegg, ikke samtidig

Gavlvegger må vurderes og det er satt av midler til spyling av tak.

Gjennomgang av tørkerom, oppussing etter behov.

Oppussing av uteområde ved fellesinngang på bakside av blokker er satt i gang.

Satt av midler til utskifting av vaskemaskiner og tørketromler.

Oppussing av tak.

 • Kommentar fra beboer, styret må påse at arbeid blir utført av faglært og godkjent personell
  og at anbud ikke kun går på pris men også på kvalitet og bruk av faglært arbeidskraft og
  tariffmessig lønn.

Hovednøkkel ligger hos Nokas.

Styret oppfordrer til at de som bor på bakkeplan holder område, både på framside og bakside, holderdisse ryddig.

Det er montert fuglskremsel i Rugdeveien, beboer ønsker dette fjernet. Styret tar kontakt med de
som har montert dette.

Noen beboere ønsker fortsatt referat utdelt på papir. De som ønsker dette bes meddelt dette til
styret.

Beboer bemerker at det er noen som henger opp tepper på gelender utenfor egen leilighet. Styret
gjør oppmerksom på at dette ikke er tillatt.

Kjøring i borettslaget, det er kun nødvendig bringe-/hentetjenester som er tillatt. Det er ikke tillatt å
parkere inne i borettslagets område.

Telenoravtalen, har styret noen mulighet til å få et fellestilbud til alle brukere i borettslaget og da
forhandle pris for alle?

Bilkjøring inn i borettslaget eller inn i garasjeanlegg, det er observert at enkelte kjører vel fort.

Snømåking ved fellesinngang, hvem skal gjøre dette? Kan gjøres av beboere, enkelte vaktmestere
gjør det. Styret tar dette videre.

Ønskelig at det monteres benker rundt i borettslaget, spesielt på veien til butikken.

Det kommer bom på gangvei mellom Åsheim borettslag og Ustmyra borettslag både i Rugdeveien og
Bekkasinveien.

Styret er i samtaler med Postnord om montering av henteplass/skap for utlevering av pakker slik at
disse ikke blir levert ved hver enkelt leilighet. Det vil ikke være noen kostnad for borettslaget og
service tas av Postnord.

Referent: Tom Aune