Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

 

Deres ref Vår ref

hea\- Trondheim, 28.01.2021

J.nr.:

REFERAT FRA STYREMØTE 27.01.2021

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker og Stine Fossum

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 04. desember 2020.

Sak 104/2020 Tidsur i vaskerom Myrsnipevegen 17

SKU jobber med saken.

Sak 109/2020 Oppussing av garasjeanleggene

Styret jobber med innhentede anbud.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside:

https://asheimbrl.no/

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 01/2021 Orienteringssaker.

  • Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.
  • Fjernvarmeforbruk tom. desember 2020: kr. 1 645 679,- under budsjett.
  • Orientering av interne saker i borettslaget.
  • Orientering fra styremøte i SKU 17.12.2020.

Vedtak: Til orientering.

Sak 02/2021 Generalforsamlingen for Åsheim Borettslag er satt til tirsdag 4. mai 2021. Saker som ønskes behandlet på kommende generalforsamling, må være i hende til styret innen 12. april 2021.

 

Styret ber valgkomiteen igangsette jobben i forbindelse med valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Sak 03/2021 Statusrapport fra Anticimex.

Vedtak: Ingen kritiske avvik er observert. God kontroll og orden på avviksbehandlingen.

Sak 04/2021 Søknad om hundehold.

Vedtak: Søknaden innvilges iht. søknadsskjema.

Sak 05/2021 Klage på støy fra leilighet

Vedtak: Styret tilskriver eier av boligen og tar kontakt med klager.

Sak 06/2021 Søknad om forhåndskjenning som ny andelseier og sameier, Bekkasinvegen 34.

Vedtak: Ny andelseier og sameier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 07/2021 Søknad om hundehold

Vedtak: Søknaden innvilges iht. søknadsskjema.

Sak 08/2021 Klage på feststøy

Vedtak: Påklagede beboer blir tilskrevet.

Sak 09/2021 Tomgang garasjer – protokollføring.

Vedtak: Oppstilling av belastet tomgang gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 10/2021 Søknad om innekatt.

Vedtak: Søknaden godkjennes iht. søknadsskjema.

Sak 11/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier og sameier, Rugdevegen 60.

Vedtak: Ny andelseier og sameier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak12/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier og sameier, Rugdevegen 28.

Vedtak: Ny andelseier og sameier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak13/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier og sameier, Myrsnipevegen 8H.

Vedtak: Ny andelseier og sameier ønskes velkommen til borettslaget.

 

Neste styremøte: Tirsdag 23. februar 2021, kl. 17:30.

Åsheim Borettslag

Styret