Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 30.04.2019

J.nr.: 2019021795

 

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 29. APRIL 2019, KL. 18:00

Tilstede: John Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Trine Iren Mo Anderssen, Tom Aune, Ann Jeanette Westrum og Rune Schevik
Fravær: Tone Frandsen Jevnaker og Hilde Skjærbusdal

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 27. mars 2019.
…………….………………………………………………………………………………………………………………………..

Sak 30/2019 Orienteringssaker
Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Gjennomgang fra styremøte i SKU 25.04.19. Fjernvarmeforbruk mars 2019: kr. 109 372,- over budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.

Sak 31/2019 Nytt tilbud fra Telenor Norge AS (tidl. Canal Digital) Åsheim Borettslag har mottatt tilbud om forlengelse av dagens avtale som går ut oktober 2019. I den forbindelse har styret hatt kontakt med GET TV og bredbånd for å sammenligne kvalitet og pris.
Vedtak: Styret går inn for tilbudet fra Telenor. I tilbudet fra Telenor er det kalkulert med ny dekoder og ny ruter som er en betydelig oppgradering i forhold til dagens eksisterende utstyr. Videre blir bredbåndskapasiteten oppgradert fra 50 Mbit/s til 75 Mbit/s. Tilbudet vil innebære en økning på kr. 60,- pr. husstand pr. måned, samt en bindingstid på 36 mnd.

Sak 32/2019 Søknad om felling av tre, Bekkasinvegen
Vedtak: Godkjent. Styret tar kontakt med SKU for felling av treet.

Sak 33/2019 Utleie av tilfluktsrom i Myrsnipevegen 25/27.
Vedtak: Styret har inngått leieavtale med Trondheim Sportsskyttere om å leie ut
tilfluktsrommet i Myrsnipevegen 25/27. Lokalet blir pusset opp og innredet av
leietaker slik partene har blitt enige om. Luftvåpen lager ikke så veldig høy lyd, men
det vil bli tatt i bruk støydempende plater slik at dem som bor over lokalet ikke blir
berørt. Styret ser positivt på aktiviteten som kan bl.a.gi tilbud til barn og unge og de
øvrige beboerne i borettslaget.


Sak 34/2019 Spyling av mosegrodde tak.
Vedtak: Styret går inn for å få spylt takene for mose i Rugdevegen 2-12 / 44-50 /45-59. Det er bestemt at det bare skal spyles på den ene siden, dvs. taksider mot nord.

Sak 35/2019 Søknad om hundehold.
Vedtak: Godkjent.


Sak 36/2019 Søknad om hundehold.
Vedtak: Styret undersøker nabovarsel iflg. kontrakt.

Sak 37/2019 Eventuelt:

  • Fortsatt ledig garasjeplass i Rugdeveien til utleie.
  • Husk generalforsamling 9. mai kl. 19:00 i vårt styrerom. Det blir beboermøte etter generalforsamlingen.


Styret takker for stor deltagelse ved borettslagets vårdugnad!


Neste styremøte: Torsdag 23. mai kl. 18:00

Åsheim Borettslag

Styret

 

Last ned referat her