Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 25.11.2019

J.nr.: 2019056466

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE ONSDAG 30. OKTOBER 2019

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker

Fravær: Ann Jeanette Westrum

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sak 95/2019 Vedr. støyproblemer fra leilighet over lang tid. Ref. sak 93/2019
Styret har mottatt svar fra påklaget beboer.

Vedtak: Styret tar kontakt.

Sak 96/2019 Opparbeidelse av ladestasjoner i garasjeanleggene. Ref. sak 94/2019

Styret har mottatt tilbud om montering av ladestasjoner for El-bil fra Ohmia.
Styret ser på tilbudet som svært interessant for borettslaget.

Vedtak: Styret går inn for videre samtaler med Ohmia for ev. avtaleinngåelse.

Sak 97/2019 Budsjett 2020
Styret foretar noen små endringer i budsjettforslaget, bla. på periodisk vedlikehold. Budsjettmessig vil årsresultatet for 2020 bli et overskudd på over 1 400 000,-.
Økning av felleskostnadene settes til 3 %.

Vedtak: Budsjett vedtas med de endringer styret har lagt inn.

Åsheim Borettslag

Styret