Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 17.03.2021

J.nr.: 2021011579

REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 16.03.2021
Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune og

Latifa Nasser

Fravær: Tone Frandsen Jevnaker.

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 26.02.21.

Sak 104/2020 Tidsur i vaskerom Myrsnipevegen 17.

Tidsur er nå montert.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside: https://asheimbrl.no/

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 20/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale. Fjernvarmeforbruk tom. februar 2021: Kr. 148 050,- over budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak 21/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier, Myrsnipevegen 38.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 22/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier, Myrsnipevegen 2.

Vedtak: Ny andelseiere ønskes velkommen til borettslaget.

 

Sak 23/2021 Årlig HMS kontroll er gjennomført i borettslaget.

Vedtak: Den praktiske gjennomføringen av HMS-arbeide ble vurdert.
Følgende forhold ble gjennomgått: Behov for endringer i HMS-systemet, vurdering av endringer i risiko, oppfølging av registrerte avvik/tiltak, oppfølging av valgte HMS-aktiviteter og status av Bevar-HMS.
Konklusjon: Ingen anmerkninger.

Sak 24/2021 Forslag til årsmelding for 2020

Regnskapslovens krav om årsmelding for små foretak er opphevet fra og med 2017. Årsmeldingen er ment som en omtale av virksomheten i Åsheim Borettslag for 2020. Det bemerkes at denne årsmeldingen ikke er utformet for å tilfredsstille regnskapslovens krav.

Vedtak: Det fremlagte forslag til innhold i årsmelding godkjennes, og legges frem for generalforsamlingen.

Sak 25/2021 Melding om ureglementert oppbevaring av bildekk + diverse i garasjeanleggene.

Vedtak: Styret viser til borettslagets husordensregler for fellesanlegg, parkering og kjøring i borettslaget, 4. avsnitt:
«Garasjene skal ikke brukes som oppbevaringsplass. Løse ting, for eksempel dekk, takstativer og lignede må fjernes». Dette gjelder for alle 3 garasjeanleggene.
Styret ber om at alle som har dekk og andre løse gjenstander lagret i garasjeanleggene fjerner dette.

Sak 26/2021 Vedr. søknad om elbilplass nr. 3 i Bekkasinvegen.

Vedtak: Søknaden godkjennes i henhold til leiekontrakt.

Sak 27/2021 Søknad om hundehold

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 28/2021 Søknad om forhåndskjenning som nye andelseier og sameier i Bekkasinvegen 27.

Vedtak: Ny andelseier og sameier ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 29/2021 Eventuelt:

Styret har registrert at det er beboere som ikke har registrert egen bil i SmartOblat appen. Vi oppfordrer igjen at alle biler skal registreres i appen.

Styret oppfordrer også til at garasjeplass SKAL benyttes slik at det er færre biler som blir parkert utendørs. Dette for å frigi plass slik at besøkende finner parkeringsplass, spesielt i helgene.

Neste styremøte: Tirsdag 20. april 2021.

 

Åsheim Borettslag

Styret