Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

Styret 2024-2025

Hjem - Styret 2024-2025
PERIODE 2024 – 2025 Styret Vara
Leder: Johan Henry Eide – 45153842, jhe@hent.no
Styremedlem/sekretær: Kim Sterten – 41576023, kimsterten@gmail.com
Styremedlem/nestleder: Tom Aune – 91189790, tomaune@gmail.com Rune Madtzog Schevik – rschevik@outlook.com, 452 50 069
Styremedlem: Helene Linmo – 93257822, helenelinmo@hotmail.com Latifa Nasser – latifa.nasser@skaun.kommune.no. 40417265
Styremedlem: Tone Frandsen – 91789798, slaktern79@hotmail.com Linda Elisabeth Eriksen – lindaee1@hotmail.com, 970 84 565
Byggteknisk vedlikehold og materialansvarlig Johan Henry Eide, Helene Linmo, Rune Madtzog Schevik
Uteområde og trivsel Helene Linmo, Kim Sterten, Latifa Nasser
Kontakt mot tillitsvalgte Tone Frandsen Jevnaker, Helene Linmo, Linda Elisabeth Eriksen
Garasjeanlegg / Parkering Johan Henry Eide, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker
Fellesareal og renhold Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker, Linda Elisabeth Eriksen
Styrekontor og utleie Helene Linmo, Johan Henry Eide, Kim Sterten
Flaggansvarlig Tom Aune – 91189790, tomaune@gmail.com
Utleie Styrekontor Helene Linmo – 93257822, helenelinmo@hotmail.com