Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

TIL BEBOERNE I ÅSHEIM BORETTSLAG

UTPLASSERING AV TILHENGER FOR RASK

I Åsheim Borettsslag blir det utplassert en tilhenger som beboerne kan kaste rask og avfall i. (Kan variere ved helgedager).

Henger blir utplassert etter kl 1200

Fra og med 01.01.2023 er hengeren utplassert slik:

Tirsdag 03. Januar – Myrsnipevn.

Onsdag 04. Januar – Rugdevn.

Tirsdag 07. Februar – Bekkasinvn.
Onsdag 08. Februar – Myrsnipevn.

Tirsdag 07. Mars – Rugdevn.
Onsdag 08. Mars – Bekkasinvn.

Tirsdag 11 April – Myrsnipevn.

Onsdag 12. April – Rugdevn

Tirsdag 02. Mai – Bekkasinvn
Onsdag 03. Mai – Myrsnipevn
Tirsdag 06. Juni – Rugdevn.

Onsdag 07. Juni – Bekkasinvn.

Tirsdag 04. Juli – Myrsnipevn

Onsdag 05. Juli – Rugdevn.

Tirsdag 08. August – Bekkasinv.

Onsdag 09. August – Myrsnipevn
Tirsdag 05. September – Rugdevn.

Onsdag 06. September – Bekkasinvn.

Tirsdag 03. Oktober – Myrsnipevn.

Onsdag 04. Oktober – Rugdevn.

Tirsdag 07. November – Bekkasinvn.

Onsdag 08. November – Myrsnipevn..

Tirsdag 05. Desember – Rugdevn.

Onsdag 06. Desember – Bekkasinvn.

Servicesentralen