Til eierne i Åsheim Borettslag

 

Endring av felleskostnader fra 01.01.2022

Styret har vedtatt følgende endringer fra 01.01.2022:

  • Felleskostnadenes driftsdel øker med 3%.
  • Oppvarming og varmt vann øker med 0,45%.
  • Tillegg for elektroniske fellesavtaler øker med 46 kroner per enhet per måned.

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2022, som er satt opp ut ifra boligselskapets kjente og
forventede inntekter og utgifter.

For de eierne som ikke benytter avtalegiro/efaktura, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger.
De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

Oversikt over månedlige felleskostnader finner du på «Min Side» på www.tobb.no. TOBB må ha registrert
din e-postadresse eller mobilnummer før du kan opprette bruker. Dersom kontaktinfo ikke er registrert
tidligere, kan dette sendes til info@tobb.no.

Trondheim, 16.11.2021

Med vennlig hilsen
Åsheim Borettslag
Styret