REHABILITERING AV GARASJEANLEGGENE I ÅSHEIM BORETTSLAG.

Mandag 20 September 2021 – klokken 07.00 starter vi opp:

Det startes opp med demontering av lysanlegg og høytrykksspyling av ytre del i Rugdevegen. ALLE biler og sykler skal kjøres ut før oppstart. Bilene/syklene må da være parkert ute. Biler som ikke kjøres ut vil bli tauet vekk på eiers regning.

Videre er det svært viktig at ting og tang som står i garasjen blir ryddet vekk. (dekk og lignede). Det som står igjen, blir kastet!

Det blir gitt varsel når arbeidet er utført og bilene kan kjøres inn igjen. Skal dette gå så raskt som mulig, må alle være med på denne dugnaden!

Der er viktig at de som har parkering i Myrsnipevegen og Bekkasinvegen parkerer inne i garasjen, slik at det frigir parkeringsplasser ute.

Blir det problemer med parkering ute har vi en reserveplass bak Omsorgssentret mot Torvsletta som kan benyttes.

Innkjøring Olav Skomakers veg.

C:\Users\Sameie_Tanija\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\InkedRypevegen_LI.JPG

Kattem 13 September 2021

Styret i Åsheim Borettslag.