Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

Til eierne i

Åsheim Borettslag

Endring av felleskostnader fra 01.01.2023

Styret har vedtatt følgende endringer fra 01.01.2023:

  • Felleskostnadenes driftsdel øker med 6%.
  • Oppvarming og varmt vann øker med 2,26%.
  • Tillegg for elektroniske fellesavtaler øker med 30,- kroner per enhet per måned.

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2023, som er satt opp ut ifra boligselskapets kjente og forventede inntekter og utgifter.

De som benytter AvtaleGiro bør kontrollere at beløpsgrensen ikke er for lav. Oversikt over månedlige felleskostnader finner du på «Min Side» på www.tobb.no. TOBB må ha registrert din e-postadresse eller mobilnummer før du kan opprette bruker. Dersom kontaktinfo ikke er registrert tidligere, kan dette sendes til info@tobb.no.

Trondheim, 14.11.2022

Med vennlig hilsen

Åsheim Borettslag

Styret