Til eierne i
Åsheim Borettslag

GS\-B.45.0 Trondheim, 25.11.2019
J.nr.: 2019060397

Endring av felleskostnadene fra 1.1.2020

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene fra 1.1.2020 med følgende:
• Felleskostnadene økes med 3 %
• Tillegg til felleskostnadene for kabel-tv/internett øker med kr 13 ,- per måned
per enhet.

Oversikt over månedlige felleskostnader finner du på Min Side på www.tobb.no.
TOBB må ha registrert din e-postadresse eller mobilnummer før du kan opprette bruker.

Dersom kontaktinfo ikke er registrert tidligere, kan dette sendes til info@tobb.no.

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2020, som er laget ut ifra
boligselskapets kjente og forventede inntekter og utgifter.

For de eierne som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de
foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro
ikke overskrides.

 

Med vennlig hilsen
Åsheim Borettslag
Styret
Skyttarbakken 39

Last ned her