Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

REFERAT STYREMØTE MANDAG 13. JANUAR 2020 KL. 18.00

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker, Rune Schevik, Stine Fossum.

Fravær: Per Morten Forfot

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 6. desember2019.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside. https://asheimbrl.no/

Sak 01/2020 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftavtale Fjernvarmeforbruk tom. Desember 2019: –Kr.244.815,-under budsjett.

Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering

Sak 02/2020 Vedr. forbud mot bruk av sorte avfallssekker fra 1. januar 2020. Forbudet har miljømessige og sikkerhetsmessige årsaker. De sikkerhetsmessige tiltak gjøres hovedsakelig for å minimere risikoen for brann. Det er viktig at miljøfarlig avfall blir håndtert på en korrekt måte ved at de miljøfarlige stoffene tas ut av kretsløpet. De sorte sekkene innebærer risiko i forhold til brann, utslipp til miljøet, personskader og unødvendige feilsorteringer. Kun blanke avfallssekker kan brukes! NB. Ved brudd på forbudet vil det ilegges et avviksgebyr på kr. 150. pr. sekk.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 03/2020 Gjennomgang av Regnskapsrapport pr. 31.12.2019.

For året 2019 ligger borettslaget an til å få et større overskudd enn hva som var budsjettert

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 04/2020 Søknad om hundehold.

Søknaden er godkjent av tilstøtende naboer.

Vedtak: Innvilget

Sak 05/2020 Eventuelt:

Røykvarslere: Påminnelse om kontroll av batteri og eventuelt skifte.

Saker som ønskes behandlet på kommende generalforsamling 22. april 2020, må være styret i hende innen 25.mars 2020.

Neste styremøte: 27 februar 2020.

Kattem 13.januar 2020.