Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 27.06.2019

J.nr.: 2019034658

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 26. JUNI 2019, KL. 18:00

Tilstede: John Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker, Stine Fossum

Fravær: Ann Jeanette Westrum, Rune Schevik og Per Morten Forfot

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 23. mai 2019.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 47/2019 Orienteringssaker.
Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale Fjernvarmeforbruk tom. mai 2019: kr 9 487,- over budsjett. Orientering av interne saker i borettslaget.
Vedtak: Til orientering.

Sak 48/2019 Søknad om utleieplass for MC-sykkel.
Vedtak: Søker har fått tildelt MC-plass nr. 5 og 7 i Myrsnipevegen.

Sak 49/2019 Søknad om montering av stikkontakt for lading av elbil.
Vedtak: Søknaden godkjennes med 10A kurs i henhold til signert kontrakt.

Sak 50/2019 Vedr. parkering på nummererte MC-plasser.
Vedtak: Styret gjør oppmerksom på at alle nummererte MC-plasser er til utleie.

Det er ikke tillatt å parkere på disse uten avtale. Styret oppfordrer de som har MC og som ønsker fast parkeringsplass om å søke til styret. Plassene blir utdelt fortløpende som styret mottar søknader.

Sak 51/2019 Vedr. påmelding til Røroskonferansen 2019.
Vedtak: Åsheim borettslag vil sende delegater til konferansen.

Sak 52/2019 Prisjusteringer vedr. utleie av styrekontoret.
Vedtak: Barnebursdager (t.o.m. 12 år): kr 400,-
Øvrige bursdager (fra 30 år): kr 1 000,-
Barnedåp/navnedag: kr 1 000,-
Konfirmasjon: kr 1 000,-
Begravelse: kr 600,-
Møtevirksomhet: kr 600,-
Depositum: 50% av pris.
Utleieansvarlig: Helene Linmo (mobil 93257822, helenelinmo@hotmail.com)

Sak 53/2019 Kontroll av betongelement/verandaer.
Vedtak: Det vil i løpet av sommeren foretas kontroll av alle betongelement til verandaer. Arbeidet vil i samarbeide med SKU bli utført av Rakon AS. Det vil bli bruk av lift ifm. dette arbeidet. Det er ikke behov for flytting av møbler etc., men må ha tilgang inn på verandaen for sjekk av betongelementene.

Sak 54/2019 Søknad om forhåndsgodkjenning av leietaker.
Vedtak: Styret godkjenner søknaden og ønsker ny beboer velkommen.

Sak 55/2019 Søknad om forhåndsgodkjenning av leietaker
Vedtak: Styret godkjenner søknaden og ønsker ny beboer velkommen.

Sak 56/2019 Søknad om bygging av ny platting.
Vedtak: Søknaden er innvilget.

Sak 57/2019 Eventuelt:
Styret oppfordrer alle beboerne om at vi holder borettslaget rent og ryddig
La oss alle sørge for et godt bomiljø!

Oppfordring til alle beboere i Åsheim Borettslag som har parkeringsplass i garasjene om at bilene blir plassert der og ikke på de utvendige parkeringsplassene! Dersom alle tar denne oppfordringen til etterretning vil vi få frigitt mange plasser utvendig for besøkende og for dem som har bil nr. 2!

 • Hjemmeside for Åsheim borettslag er i sluttfasen.
 • Årlig kontroll av lekeplasser er gjennomført.
 • Det er problemer med noen lysarmaturer i borettslaget. Styret går inn for innkjøp av nye armaturer.
 • Styret har mottatt noen klager i forbindelse med katter i borettslaget. Styret viser til vedtatte regler for ro og orden:
  «Dyrehold
  Eiere som har fått tillatelse til å holde husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på borettslagets område. Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres.

  Vedr. kattehold: Søknader om kattehold gjelder kun for innekatter som skal være merket med ID/reg.nr. Katten skal alltid være i bånd innenfor borettslagets område.

  Vedr. hundehold: Hundeeier plikter å sørge for at fellesareal og lekeplasser ikke blir ødelagt eller tilgriset. Hunden skal alltid være i bånd innenfor borettslagets område.

Søknadsskjema for dyrehold fås ved henvendelse til styret. Forøvrig må alt dyrehold søkes om skriftlig til styret for registrering.»

Styret i Åsheim Borettslag ønsker alle beboere en riktig God Sommer!

Neste styremøte: Onsdag 21. august kl. 18:00

Åsheim Borettslag

Styret