Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

Søknadsskjemaer

Her finner dere forskjellige søknadsskjema til Åsheim Borettslag

* Vær oppmerksom på at bruksoverlating er søknadspliktig til styret i Åsheim, og kan kun tildeles for 3 år sammenhengende. Man må også ha bodd (med folkeregistrert adresse) minst ett år av de siste to år i boenheten før utleie. Som huseier er man fullt ut ansvarlig både i forhold til felleskostnader og husordensregler – selv om man har leid ut til andre.