Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

REFERAT STYREMØTE ONSDAG 22.04.2020KL. 18.00

Tilstede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune, Tone Frandsen Jevnaker,

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 18.mars 2020.

 

——————————————————————————————————————————-

Sak 25/2020 Orienteringssaker

Fjernvarmeforbruk februar 2020: – Kr. 443 813,- under budsjett.

Gjennomgang av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering.

Sak26/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av leietaker. Rugdevegen 31 H.

Vedtak: Andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak27/2020 Søknad om støy- og støvskjerming mot Lisbeth Nypans vei og Rugdevegen.

Vedtak: Styret har forståelse for at støy/forurensing er endret etter at Metro bussen kom, og vil ta ny kontakt med kommunen i forbindelse med dette.

Sak28/2020 Forslag om montering av «Fugleskremsler» i borettslaget!

Vedtak: Styret går ikke inn for å sette opp fugleskremsler i borettslaget, etter erfaring fra andre borettslag på Kattem.

Sak29/2020 Klage nr. 2 til styret på plagsom røyking under soverom.

Vedtak: Styret har vært i kontakt med påklagede som vil ta hensyn til dette. Styret oppfordrer at alle beboere tar hensyn til andre og at røyking ikke skjer i nærheten av andres soverom.

Sak30/2020 Søknad om utvidelse av hage.

Vedtak: Styret tar kontakt med søker.

Sak 31/2020 Søknad om montering av markise.

Vedtak: Søknaden godkjennes og styret anbefaler jordfarget markise.

Sak32/2020 Eventuelt:

  • Styret vurderer fortløpende hvordan generalforsamling skal avholdes og når. En mulighet er at møtet blir avholdt digitalt. Styret kontakter TOBB for råd hvordan dette skal organiseres.
  • Skifte av lås, orienteringsskriv blir utlevert til hver enkelt leilighet.
  • Styret har inngått avtale med Ohmia om montering av ladeplasser for elbiler utendørs ved parkeringsområde for borettslagets beboere og besøkende.
  • Vårdugnaden i år blir noe annerledes enn tidligere år. Det blir ingen sosial samling under/etter dugnaden. Styret har besluttet at dugnaden tas tirsdag 12.mai. Utstyr blir utplassert som tidligere. Styret oppfordrer alle til å gjøre en innsats slik at vi får et ryddig og pent borettslag til 17.mai. Nærmere informasjon kommer.

Neste styremøte: På grunn av Coronasituasjonen er det ikke bestemt ny dato.

Kattem 22.04.2020

 

Vedlegg:

Bytte av låssystem i Åsheim borettslag.

Styret har besluttet å bytte låssystem i borettslaget. Dette innebærer at alle låssylindere og låskasser i utgangsdører, kjeller- og leilighetsdører byttes ut, og at alle beboere får utdelt nye nøkler. Det vil bli skiftet låser og låskasser først i alle fellesdører og deretter alle inngangsdører til leilighetene.

BAKGRUNN FOR BYTTE AV LÅSSYSTEM
Eksisterende låssystem er svært gammelt og er utdatert for lenge siden.

I løpet av låssystemets levetid har et stort antall nøkler naturlig nok kommet på avveie, noe som innebærer en sikkerhetsrisiko. I tillegg er kostnadene ved å produsere nøkler og å bytte gamle låssylindere i eksisterende system uforholdsmessig høye på grunn av at systemet er utdatert.

Styret har vært igjennom en lang og grundig prosess der ulike systemer og leverandører har blitt vurdert. Valget falt til slutt på ILOQ låssystem, da dette ble vurdert som svært funksjonelt og prisgunstig.

OM ILOQ LÅSSYSTEM
ILOQ låssystem baserer seg på digitale nøkler og er utviklet i Finland og testet 11 år i det Nordiske markedet. Den sterkt krypterte, digitale iLOQ-nøkkelen har ingen mekanisk sliping som kan kopieres.

Låsesystemet fra ILOQ vil fjerne problemet med nøkler på avveie, da nøkler som blir borte kan sperres fra systemet forutsatt at man melder fra til Servicesentralen Kattem Ust SA.

Du kan lese mer om systemet på iloq.no

Vi vil foreta utskiftingen i tre puljer og det er viktig at man henter nye nøkler før nye låssylindere monteres i din oppgang. Det utleveres fire nøkler til hver leilighet. Nøklene vil ha forskjellige farger, slik at man enklere kan melde fra om hvilken nøkkel som skal sperres og erstattes ved tap av nøkkel.

Dersom man trenger flere nøkler kan dette bestilles hos Servicesentralen Kattem Ust SA for kr 500,- per nøkkel.

NB! Det er kun andelseier med legitimasjon som får utdelt nøkler til sin leilighet.

Nye nøkler utdeles på:

Servicesentralen Kattem Ust SA, Uståsen 4.

Nøkler utleveres mandag 27 april, tirsdag 28 april og onsdag 29 april.

Bekkasinvegen får utlevert nøkler 27 april kl. 07-14.

Myrsnipevegen får utlevert nøkler 28 april kl. 07-14.

Rugdevegen får utlevert nøkler 29 april kl. 07-14.

Det vil også være åpent på alle dager fra kl. 1800-1930.

I disse Corona tider er det viktig at vi får fordelt henting av deres nøkler.

Vi hadde satt pris på at dere henter på dagtid og ikke alle på kveldstid. Det kan bli kø så vær oppmerksom på å holde avstand.

Det er viktig at dere fra første dag tar med de nye nøklene når boligen forlates.

Dette fordi at låser i fellesdøren blir byttet fortløpende etter at alle har fått sine nye nøkler.

Vennlig hilsen
Styret i Åsheim Borettslag.