Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

GS\- Trondheim, 24.09.2020

J.nr.: 2020049850

 

REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 23.09.2020

Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker, Stine Skjærvø og Rune Eilertsen.

Fravær: Latifa Nasser.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 26. august 2020:

Sak 27/2020 Søknad om støy- og støvskjerming mot Lisbeth Nypans vei

Venter på tilbakemelding fra Rojo Arkitekter og kommunen.

Sak 55/2020 Søknad om hundehold

Vedtak: Søknaden innvilges.

Sak 74/2020 Parkering på borettslagets område.

Det mottas fortsatt klager på at det ikke er ledige parkeringsplasser på vårt ute område. Vi gjentar oppfordringen om at alle skal benytte tildelt parkeringsplass.

………………………………………………………………………………..

Sak 79/2020 Orienteringssaker.

 • Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftsavtale.
 • Fjernvarmeforbruk august 2020: kr. 1 071 599,- under budsjett.
 • Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak : Til orientering.

Sak 80/2020 Vedr. oppsamling av rot og rask i, fellesareal, boder og garasjeplasser.

Vedtak: Barnevogner, sykler, ski, hjul, redskaper o.l. skal ikke oppbevares i trapperom og oppganger, eller i garasjeanlegg. En skal benytte egne boder til dette, evt. kan en benytte fellesboder.

Ved bruk av fellesboder må den enkelte sørge for at alt blir merket med navn og leilighetsnummer. Etterlat ikke utstyr som ikke er i bruk eller skal kastes i fellesrommene.

Sykler skal være godt merket med navn og leilighetsnummer. Med hensyn til brannvern er det viktig at det er frie rømningsveier i alle oppganger. Styret ønsker at den enkelte tillitsvalgt følger opp dette! La oss alle bidra til et godt og fint bomiljø!!

Sak 81/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av ny andelseier og sameier i Bekkasinvegen 58

Vedtak: Andelseiere godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 82/2020 Søknad om garasjeplass for MC-sykkel.

Vedtak: Søker får tildelt MC-plass nr. 21 i Rugdevegen.

Sak 83/2020 Søknad om montering av kodelås.

Vedtak: Styret går generelt inn for at beboer får montert kodelås som er FG-godkjent. Beboer overtar vedlikeholdsansvar for den nye låsen. Den utskiftede system- låsen skal beboer ta ansvar for, også oppbevaring av denne. System-låsen monteres tilbake ved flytting.

Sak 84/2020 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier i Myrsnipevegen 8 K.

Vedtak: Ny andelseier godkjennes og ønskes velkommen til borettslaget.

Sak 85/2020 Søknad om etablering av utebod.

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 86/2020 Angående vaskerom i Myrsnipevegen 7

Søknad fra beboer om å fjerne tøyrulle og erstatte denne med tørketrommel.

Vedtak: Styret vurderer innkjøp av tørketrommel, men at tøyrulle ikke blir fjernet.

Sak 87/2020 Søknad om felling av trær

Vedtak: Søknaden godkjennes og styret kontakter SKU for fjerning av trær.

Sak 88/2020 Søknad om innekatt

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 89/2020 Eventuelt:

 • Styret har mottatt noen klager i forbindelse med katter og hunder i borettslaget. Styret viser til vedtatte regler for ro og orden:
  «Dyrehold:
  Eiere som har fått tillatelse til å holde husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på borettslagets område. Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres.
  Vedr. kattehold: Søknader om kattehold gjelder kun for innekatter som skal være merket med ID/reg.nr. Katten skal alltid være i bånd innenfor borettslagets område.

Vedr. hundehold: Hundeeier plikter å sørge for at fellesareal og lekeplasser ikke blir ødelagt eller tilgriset. Hunden skal alltid være i bånd innenfor borettslagets område.»

Søknadsskjema for dyrehold fås ved henvendelse til styret, evt. hjemmesiden asheimbrl.no. Ellers må alt dyrehold søkes om skriftlig til styret for registrering.

 • Det er mørkt om kveldene nå og styret oppfordrer beboerne til å slå på utelysene.

Neste styremøte: Onsdag 21. oktober kl. 17.30

Åsheim Borettslag

Styret