Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

 

 

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I

I ÅSHEIM BORETTSLAG

Deres ref Vår ref

HL\- Trondheim, 25.02.2021

J.nr.: 2021008155

REFERAT FRA STYREMØTE 23.02.2021
Til stede: Johan Sylte, Bjørn Arvid Mjøsund, Ann Jeanette Westrum, Tom Aune,
Tone Frandsen Jevnaker.

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gjennomgang av referat /saker fra styremøte 27. januar 2021.

Sak 104/2020 Tidsur i vaskerom Myrsnipevegen 17

SKU jobber med saken.

Sak 02/2021 Generalforsamlingen for Åsheim Borettslag er satt til tirsdag 4. mai 2021.

Ny frist for innlevering av saker settes til 26.mars 2021. Valgkomiteen bes også innlevert sin innstilling innen 26.mars 2021.

Sak 05/2021 Klage på støy fra leilighet

Styret har mottatt svar fra andelseier, men det er fortsatt støy fra leiligheten. Styret tilskriver huseier på ny.

Viktig melding: Åsheim Borettslag har etablert egen nettside: https://asheimbrl.no/

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sak 14/2021 Orienteringssaker.

Gjennomgang av arbeid utført av SKU utenfor ordinær driftavtale. Fjernvarmeforbruk januar2021: Kr. 78 455,- over budsjett.

(Høyere forbruk pga. kulde og høyere strømpris.)

Orientering av interne saker i borettslaget.

Vedtak: Til orientering

Sak 15/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier, Rugdevegen 31
Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget

Sak16/2021 Søknad om forhåndsgodkjenning som ny andelseier, Rugdevegen 22.

Vedtak: Ny andelseier ønskes velkommen til borettslaget

 

Sak17/2021 Søknad om forhåndskjenning av leietaker, Bekkasinvegen 22 I.

Vedtak: Styret godkjenner søknaden og ønsker ny beboer velkommen.

Sak 18/2021 Søknad om montering av Zip Screen solskjerming.

Vedtak: Søknaden godkjennes.

Sak 19/2021 Eventuelt:

Styret går til innkjøp av ny skriver/kopimaskin til styrekontoret.

Neste styremøte: Tirsdag 16.mars 2021 kl. 18:00.

 

Åsheim Borettslag

Styret