Kattem UST
72 59 42 60
aasheim@styrepost.no
Send oss en epost
Kontor
Uståsen 4, 7082 Kattem

 

VINTERDRIFT

Servicesentralen Kattem Ust SA skal sikre god og forutsigbar fremkommelighet for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn.

Vinterdrift omfatter brøyting, strøing, etter rydding og bort kjøring.

HVORDAN PLANLEGGER vi NÅR OG HVOR DET BRØYTES?

  • Vi ser på værmeldingen og planlegger beredskapen og brøytingen med tanke på forventede kjøreforhold og mengder snø som er meldt.
  • Brøyting skjer etter en prioritert oppsatt brøyteplan.

Ved store snøfall, blir mannskap kalt ut og brøyter etter oppsatte ruter. Dette skjer ofte på kveld og natten av hensyn til trafikkavvikling, men også mye på dagtid. Sjåførene brøyter kontinuerlig til ruta er ferdig.

Snør det mye fortsetter snøryddingen utover dagen, i den grad vi kan gjennomføre det i tråd med hviletidsbestemmelsene.

Ved kraftig snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger/gater.

Ved kraftig snøfall vil maksimal snødybde kunne bli 15–20 centimeter før vegen er gjennombrøytet.

Fra klokken 21.00–07.00.
Det legges ikke opp til bedre standard på natten enn om dagen.
Fremkommeligheten kan derfor periodevis bli dårligere på natten enn på dagtid.

Tidskrav for å gjenopprette godkjent føreforhold etter værhendelse er 1 døgn.

Alle veier i borettslagene vurderes ut ifra tidligere forhold med hensyn til tørr og våt snø.

Gjennomføringstid for brøyting av hovedveier cirka 5 timer (med forbehold om kontinuerlig snøvær).

Gjennomføringstid for brøyting av boliggater er cirka 10 timer.

Gjennomføringstid for gang-/sykkelveger er cirka 5 timer.

Kvalitetssikring: Det holdes i vinterhalvåret ifm. brøyting og strøing daglige morgenmøter på SKU. Det samme gjøres i sommerhalvåret ifm klipping av gressarealer.

Strøing: Sandstrøing gjøres i boliggater og på gang- og sykkelveger når det er glatt. Det strøs etter oppsatte prioriterte ruter og det kan derfor ta noe tid før alle gater er ferdig strødd. SKU har som mål å strø alle gang- og sykkelveger, som skal strøs, i løpet av 5 timer fra behovet oppsto.

Tidskrav for å gjenopprette godkjent føreforhold etter værhendelse er 1 døgn.

Hva forventer vi av deg som beboer?

  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører.
  • At du parkerer slik at brøytetraktor kommer frem.
  • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss.
  • At du aksepterer at vi freser snø inn på eiendom når snøfreser tas i bruk for å fjerne snø.

Gressarealer.

Gressflater klippes så ofte at det ikke blir behov for raking eller bort kjøring av gress.

Kosting/feiing av alle gangveier og dekker starter opp så snart snøen er borte.